Sessió informativa del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica 2024

Temàtica:
Area:

La sessió la impartirà la Cap d’habitatge de la Diputació de Girona, Anna Pla i el tècnic d’habitatge de la Diputació de Girona, Eduard Pallarès.

Empleat públic
La sessió està orientada al cos tècnic, al personal administratiu i als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona que tinguin interès en el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona.

Data 14 de maig de 2024
Horari de 10 h a 12.30 h

El curs es fa en modalitat telemàtica per videoconferència a través de la plataforma Zoom.
AF:80

Objectius del curs

L’objectiu principal és explicar als ens locals el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica del servei d’Habitatge de la Diputació de Girona. Mitjançant aquest programa, es donen eines i recursos als ens locals de la demarcació de Girona per impulsar actuacions directes encaminades a sensibilitzar la població sobre la despesa i l’eficiència energètiques de les llars, i per actuar en els casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables.

Així doncs, el programa vol treballar conjuntament i transversalment en diferents aspectes de la problemàtica de la despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona: disminució de l’esforç econòmic de les famílies, afavoriment del consum sostenible i disminució de la despesa energètica i les emissions de CO2 a l’atmosfera en relació amb l’energia necessària per mantenir un habitatge a la temperatura de confort adient.

En la sessió informativa es vol fer especial èmfasi en les actuacions del programa, a fi de millorar la coordinació amb el personal dels ens locals i altres actors perquè hi derivin usuaris potencials.

 

Continguts del curs

Programa

1. El Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica

1.1. Eixos i actuacions

1.2. Contingut dels recursos

2. Sol·licitud del Pla de Serveis en l’Àmbit de l’Habitatge

3. La derivació d’usuaris entre l’ens local i l’empresa contractada

3.1. Coordinació entre l’ens i l’empresa

3.2. Prestació del servei: documentació relacionada amb els treballs realitzats a les llars

4. Torn obert de paraules

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si és el cas i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
21/03/2024 - 10/05/2024
:
14/05/2024 - 14/05/2024
:
2.5
:
Curs virtual