Cursos disponibles

Us dono la benvinguda al Taller de redacció de documents administratius, en què repassarem els documents administratius més usuals i aprofundirem en les característiques principals del llenguatge administratiu català, amb l’objectiu de redactar textos clars, concisos i precisos.  


El taller consta de quatre unitats, en què treballarem els continguts del curs a partir d’un model de cada document, la qual cosa ens permetrà conèixer alhora tant les característiques del document mateix com les principals convencions lingüístiques i els criteris d’estil que afecten la documentació administrativa. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.


Complementarem la teoria amb exercicis, tant de convencions lingüístiques i criteris d’estil com de redacció de documents. A cada unitat trobareu una carpeta amb exercicis opcionals i una altra amb l’exercici de la setmana, que consistirà a redactar algun dels documents que hàgim estudiat durant la setmana. Per poder accedir a una nova unitat serà indispensable que lliureu, dins el termini establert, l’exercici de la setmana. Pel que fa als exercicis opcionals, si bé no és obligatori fer-los, sí que és recomanable per assolir amb èxit l’objectiu del taller.


Per exposar dubtes o per comentar continguts del curs que puguin ser d’interès per a la resta de companys, podeu fer servir el fòrum. I si voleu parlar d’alguna qüestió concreta que no afecti tot el grup, podeu contactar amb mi per correu electrònic, a l’adreça abautista@ddgi.cat.


La darrera setmana del curs farem un examen. Per poder-hi optar caldrà haver lliurat els exercicis obligatoris en el termini establert. S’haurà d’obtenir un mínim de 60 punts (sobre 100) per aprovar l’examen. S’expedirà un certificat de participació i aprofitament als alumnes que superin l’examen final.


Us dono la benvinguda al Taller de redacció de documents administratius, en què repassarem els documents administratius més usuals i aprofundirem en les característiques principals del llenguatge administratiu català, amb l’objectiu de redactar textos clars, concisos i precisos.  


El taller consta de quatre unitats, en què treballarem els continguts del curs a partir d’un model de cada document, la qual cosa ens permetrà conèixer alhora tant les característiques del document mateix com les principals convencions lingüístiques i els criteris d’estil que afecten la documentació administrativa. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.


Complementarem la teoria amb exercicis, tant de convencions lingüístiques i criteris d’estil com de redacció de documents. A cada unitat trobareu una carpeta amb exercicis opcionals i una altra amb l’exercici de la setmana, que consistirà a redactar algun dels documents que hàgim estudiat durant la setmana. Per poder accedir a una nova unitat serà indispensable que lliureu, dins el termini establert, l’exercici de la setmana. Pel que fa als exercicis opcionals, si bé no és obligatori fer-los, sí que és recomanable per assolir amb èxit l’objectiu del taller.


Per exposar dubtes o per comentar continguts del curs que puguin ser d’interès per a la resta de companys, podeu fer servir el fòrum. I si voleu parlar d’alguna qüestió concreta que no afecti tot el grup, podeu contactar amb mi per correu electrònic, a l’adreça abautista@ddgi.cat.


La darrera setmana del curs farem un examen. Per poder-hi optar caldrà haver lliurat els exercicis obligatoris en el termini establert. S’haurà d’obtenir un mínim de 60 punts (sobre 100) per aprovar l’examen. S’expedirà un certificat de participació i aprofitament als alumnes que superin l’examen final.


Us dono la benvinguda al Taller de redacció de documents administratius, en què repassarem els documents administratius més usuals i aprofundirem en les característiques principals del llenguatge administratiu català, amb l’objectiu de redactar textos clars, concisos i precisos.  


El taller consta de quatre unitats, en què treballarem els continguts del curs a partir d’un model de cada document, la qual cosa ens permetrà conèixer alhora tant les característiques del document mateix com les principals convencions lingüístiques i els criteris d’estil que afecten la documentació administrativa. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.


Complementarem la teoria amb exercicis, tant de convencions lingüístiques i criteris d’estil com de redacció de documents. A cada unitat trobareu una carpeta amb exercicis opcionals i una altra amb l’exercici de la setmana, que consistirà a redactar algun dels documents que hàgim estudiat durant la setmana. Per poder accedir a una nova unitat serà indispensable que lliureu, dins el termini establert, l’exercici de la setmana. Pel que fa als exercicis opcionals, si bé no és obligatori fer-los, sí que és recomanable per assolir amb èxit l’objectiu del taller.


Per exposar dubtes o per comentar continguts del curs que puguin ser d’interès per a la resta de companys, podeu fer servir el fòrum. I si voleu parlar d’alguna qüestió concreta que no afecti tot el grup, podeu contactar amb mi per correu electrònic, a l’adreça smartinez@ddgi.cat.


La darrera setmana del curs farem un examen. Per poder-hi optar caldrà haver lliurat els exercicis obligatoris en el termini establert. S’haurà d’obtenir un mínim de 60 punts (sobre 100) per aprovar l’examen. S’expedirà un certificat de participació i aprofitament als alumnes que superin l’examen final.


I ara, abans de començar a entrar en matèria, us animo a accedir al fòrum, al debat «Presenta’t», per explicar qui sou, en quin àmbit treballeu i per què us heu inscrit en aquest taller.


Moltes gràcies pel vostre interès i molt bon curs!


En aquest curs es tractaran els següents temes: I.Procediment administratiu: dret administratiu. L'acte administratiu. El procediment administratiu. . Hisendes locals: Les hisendes locals. El pressupost general de les Entitats locals. . Subvencions: Les subvencions públiques.  Contractació pública.  El personal al servei de l'administració local.Protecció de dades .Llei de transparència.

·          Proporcionar als assistents uns coneixements amplis de treball amb un processador de textos per poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora de redactar documents professionals, i adaptar-lo a les tasques concretes que es realitzaran a la seva organització.

·          Proporcionar als assistents un coneixement mig de treball amb un full de càlcul, per tal de poder desenvolupar les seves utilitats i aplicacions a l’hora de fer anàlisi de dades, crear càlculs, funcions, gràfics, ...  i adaptar-lo a les tasques concretes que es realitzaran a la seva organització

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

 La transformació que ha viscut la nostra societat ha anat acompanyada d'una evolució dels valors i de la manera de sentir i viure els esdeveniments quotidians.

Això ha repercutit també en la manera com les persones i els professionals de les emergències afronten i gestionen els sentiments i les emocions que es generen durant els esdeveniments imprevistos i tràgics.

Davant d'aquestes situacions excepcionals i traumàtiques, i en un moment en què es desborden els mecanismes normals d'afrontament, cal donar eines als professionals per afrontar en primera instància la situació que estan vivint, i per canalitzar i comunicar de manera adequada les males notícies que la majoria de les vegades cal donar, així com preparar-los per afrontar les conseqüències que comporta l'assistència en esdeveniments crítics.

Per altra banda els responsables de gestió de situacions crítiques han de poder prendre decisions en situacions límit de forma ràpida i àgil, a fi de permetre la màxima coordinació dels equips intervinents i l'activació dels protocols corresponents.