Jornades sobre les polítiques relacionades amb la problemàtica de l’ocupació irregular 2024

Temàtica:
Area:

Vegeu programa adjunt.

Empleat públic
La Jornada està orientada al personal tècnic i administratiu, als càrrecs electes dels ajuntaments i consells comarcals i als professionals de l’advocacia de Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.

8 de març de 2024
De 9.00 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18.00 h

Metodologia: ponència i taules rodones presencial
Aforament: 100

Col·labora:
Col·legi de l’Advocacia de Girona
Col·legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà

Objectius

Com a conseqüència de la crisi econòmica, moltes persones es van trobar sobtadament amb dificultats per pagar l’habitatge i això va comportar una multiplicació exponencial dels processos d’execució hipotecària de manera sostinguda durant gairebé una dècada (entre el 2008 i el 2018). Consegüentment, gran part dels habitatges que van ser objecte dels processos hipotecaris van quedar retinguts en massa en mans de les entitats executants. La dificultat en la gestió de tot aquest immens parc d’habitatges adquirit sobrevingudament va provocar una situació de retenció massiva de gran part dels pisos desocupats, principalment a causa de dos factors: la despesa que comportava la inversió necessària per adequar-los a les condicions d’habitabilitat per al seu reingrés en el mercat immobiliari i la conjuntura econòmica, que va fer disminuir el valor dels immobles respecte al del moment de l’adquisició. 

Això va fer aflorar dues situacions anòmales: la desocupació permanent i la manca de conservació dels habitatges, que van portar directament al naixement d’una tercera situació: les ocupacions irregulars massives dels habitatges buits i mal conservats, que els propietaris van deixar de gestionar. Amb tot això es va generant una finestra d’oportunitat per a les ocupacions sense títol de casuística molt diversa i heterogènia, ocupacions que abasten, per una banda, les que tenen base delinqüencial, vinculades al narcotràfic. I per altra banda, les que responen a una solució habitacional alternativa de persones vulnerables sense possibilitat d’accedir a un habitatge en el mercat immobiliari. 

Aquesta proliferació exponencial i diversa de les ocupacions irregulars supera la capacitat d’acció de les administracions públiques locals, atesa la manca de fórmules legals àgils capaces de donar resposta eficaç a cada problema a curt o mitjà termini. 

Per tal de planificar la manera d’actuar davant d’aquest fenomen polièdric, en aquesta Jornada s’intentarà cercar possibles respostes per a les persones o famílies afectades, activament o passivament, dins del marc legal actual. 

Tot i això, l’ocupació irregular no es pot aïllar de la resta de polítiques d’habitatge, la vinculació de les quals fa que es puguin afrontar amb més solidesa i seguretat les actuacions davant de les ocupacions. Així doncs, aquesta Jornada planteja abordar les polítiques d’habitatge buit des de diverses perspectives: com es motiva la mobilització d’aquests habitatges, quins incentius poden oferir les administracions per aconseguir incrementar el nombre d’habitatges destinats a polítiques socials i com els habitatges buits entren en conflicte amb el manteniment de l’estat del parc d’habitatges dels municipis, a causa de la degradació que poden patir o dels riscos que comporten per a les persones que els habiten o per al parc en general. 

En definitiva, l’objectiu de la Jornada és conèixer les eines de què disposen els ajuntaments i els consells comarcals per fer front a actuacions que fins ara no preveien i per a les quals no tenien recursos ni eines jurídiques, tenint en compte que han de donar resposta, d’una banda, a les persones que pateixen la falta d’habitatge i, d’una altra, a les persones que es troben el seu habitatge ocupat. 

Com es pot actuar des de l’àmbit local? Com s’organitzen els ajuntaments o els consells comarcals per resoldre aquesta problemàtica? Quina incidència té aquesta qüestió en el desenvolupament normal del dia a dia de les polítiques d’habitatge? Aquestes i moltes d’altres són les preguntes que s’abordaran en aquesta Jornada. 

 

Continguts: 

 • Introducció a la problemàtica de les ocupacions irregulars i marc legal 
 • Motivació de les ocupacions, relació normativa i jurisprudència 
 • Taula de debat 1. Gestions del poder judicial i l’advocacia  
 • Taula de debat 2. Àmbit administratiu i actuacions locals  
 • Taula de debat 3. Gestions de les entitats financeres  
 • Taula de debat 4. Àmbit acadèmic  

 

Programa 

9.00 – 9.30: Benvinguda institucional 

Natàlia Figueras, diputada delegada d’Habitatge de la Diputació de Girona 

Albert Sierra, degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona 

Maria Hilari, degana del Col·legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà  

 

9.30 – 10.15 (ponència marc): Introducció a la problemàtica de les ocupacions irregulars. La diversitat de motivacions, relació normativa i jurisprudència i les possibles actuacions en el marc legal 

Pablo Feu, advocat i coordinador de la jornada 

 

10.15 – 11.30: Taula de debat 1. Gestions del poder judicial i l’advocacia 

Alex Contreras, jutge de 1a instància de Figueres i Jutge Degà dels Jutjats de Figueres 

Vanesa Morejon Villanueva, directora del Servei Comú General Processal de Girona  

Gustavo José Muñoz González, magistrat jutge de 1a instància de Girona

Modera: Paola Abellí, advocada i lletrada del Servei d’Intermediació en l’àmbit de l’habitatge de la Diputació de Girona  

 

11.30 – 12.00: Descans 

 

12.00 – 13.15: Taula de debat 2. Àmbit administratiu i actuacions locals 

Anna Aumatell, cap de l’Oficina de Mediació de l’Ajuntament de Vic 

Míriam Foradada, directora de l’empresa municipal IMPULSVIC, SL 

Míriam Paredes, cap de l’Oficinal Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot 

Eduard Adrobau, director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona 

Agència de l’Habitatge de Catalunya (pendent confirmació) 

Modera: Maria Hilari, Comissió de mediació del Col·legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà  

 

13.15: Tancament de la primera part de la sessió 

 

13.30 – 15.30: Descans per dinar 

 

15.30 –16.45: Taula de debat 3. Gestions de les entitats financeres 

Responsable reputacional de la territorial Catalunya de CaixaBank (pendent confirmació) 

Coral Homes (pendent confirmació) 

Jan Sorolla, director de mediació de Sogeviso  

SAREB (confirmació de la participació pendent ponent) 

Modera: Antoni Algaba, cap de l’Àrea d’assessorament sobre el deute hipotecari – Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 

16.45 – 18.00: Taula de debat 4. Àmbit acadèmic

Juli Ponce, director de la Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge de les Universitats de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  

Carme Trilla, economista especialista en el sector de l’habitatge 

Héctor Simon, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV)  

Modera: Pablo Feu, advocat especialitat en dret administratiu i coordinador de la jornada 

 

18.00: Conclusions i tancament de la Jornada 

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
07/02/2024 - 06/03/2024
:
08/03/2024 - 08/03/2024
:
8
:
Curs presencial
:
Seu del Col·legi de l’Advocacia de Girona (Plaça Jaume Vicens Vives, 4, 17001 Girona)
Girona, Gironès