Jornada sobre la gestió de les comunitats d’habitatge (propietaris i veïns) 2024

Temàtica:
Area:

Veure programa

Empleat públic
La sessió està orientada al cos tècnic, al personal administratiu i als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l’àmbit de l’habitatge.

17 d’abril de 2024
de 9 h a 14 h

AF:120
Objectius:

L’enfocament transversal de l’habitatge a nivell local genera necessitats de gestió tant del parc propi com del parc privat. En aquest sentit la gestió de les comunitats de veïns o la participació en comunitats de propietaris i la gestió del seu seguiment del parc públic requereix de coneixements especialitzats.

Durant la jornada de formació es vol conèixer amb més profunditat el marc jurídic en el què s’inclouen les comunitats de propietaris i la seva organització. A més a més, cal tenir en compte altres aspectes de gestió com els elements privatius o comunitaris.

Per una banda, l’objectiu és augmentar el coneixement relacionat amb l’àmbit de l’administració de finques, i per altra banda, conèixer com es pot millorar la gestió de les comunitats amb participació de l’administració pública.

Aprofitarem per presentar una guia de comunitats per als ens locals i conèixer diferents projectes existents al territori per tal d’abordar les problemàtiques de cronificació de les situacions complexes i la manca de responsabilització dels aspectes relacionats amb la cura, el manteniment i el pagament de l’habitatge.

En resum, la jornada vol apropar els coneixements de la gestió de les comunitats de propietaris en tota la seva dimensió: jurídica, econòmica i tècnic i pretén ser un punt de partida per incloure la gestió de les comunitats en el dia a dia dels serveis locals de l’habitatge per a treballar amb la prevenció de conflictes i el treball holístic de les situacions que poden viure alguns col·lectius vulnerables.

Continguts:

 • La constitució de la comunitat
 • Aspectes tècnics i econòmics que cal tenir en compte en la gestió de la comunitat de veïns
 • Experiències en l’àmbit local

Programa

9.00 – 9.30: Benvinguda institucional

 • Natàlia Figueras, diputada delegada d’Habitatge de la Diputació de Girona
 • Francesc Xavier Quintana, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona

 

9.30 – 10.15: Guia per a la gestió de les comunitats de propietaris: règim, òrgans, acord i elements a tenir en compte

 • Francesc Xavier Quintana, president del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona
 • Josep Comas, secretari del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona

 

10.15 – 11.00: Aspectes tècnics i econòmics que intervenen en la gestió de la comunitat de propietaris

 • Ferran Martín Bou, assessor jurídic del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona

 

11.00 – 11.30: Descans

 

11.30 – 13.00: Experiències a nivell local

L’acció socioeducativa en les comunitats de veïns

 • Xavier Bassó i Canadell (Tècnic de l’Àrea d’Habitatge de la Fundació SERGI)

Projecte de Suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal de l’habitatge

 • Judit Torras, tècnica d’habitatge de l’Ajuntament de Salt

El programa de comunitats de l’Ajuntament de Vic.

 • Anna Aumatell, cap de l’Oficina de Mediació de l’Ajuntament de Vic

 

13.00 – 14.00: Ponència de tancament

El repte de la cohesió a les comunitats

 • Eduard Carrera, doctor en educació per la UdG

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % de la jornada.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
22/02/2024 - 15/04/2024
:
17/04/2024 - 17/04/2024
:
4
:
Curs presencial
:
Aula Magna de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès