Redacció de documents policials (Port de la Selva) 2024

Temàtica:
Area:

Carles Torres López, docent del curs

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Dates: del 29 d’abril al 3 de maig de 2024
Horari: de 9 h a 15 h

AF:25

Objectius del curs:

Aprofundir en els coneixements i els criteris d’actuació en l’àmbit de la seguretat ciutadana i en els procediments policials, així com millorar la redacció de documents policials en l’àmbit de la seguretat ciutadana.

Saber com actuar en les principals infraccions que recull la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana.

 

Continguts del curs:

Redacció de documents policials de les principals infraccions que recull la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana.

Redacció de documents policials de les principals infraccions del 112.

Redacció de documents policials de les principals infraccions de les actes de tipus A.

Redacció de documents policials de les principals infraccions de les actes de denúncia de tipus D.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
16/02/2024 - 25/04/2024
:
29/04/2024 - 03/05/2024
:
30
:
Curs presencial
:
Dependències policials del Port de la Selva, plaça de la Gent Gran, núm. 7
Port de la Selva el, Alt Empordà