Primers auxilis en actuacions policials – Nivell I (Riells) 2024

Temàtica:
Area:

Carles Torres López, docent del curs i Mario Gil Blanco, professor del curs i tècnic del SEM

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Dates: del 4 al 8 de novembre de 2024
Horari: de 9.00 h a 15.00 h

AF:25

Objectius del curs:

Saber diferenciar els diferents òrgans vitals i el seu funcionament.

Aplicar el PAS i poder fer una primera valoració de l’estat del pacient (crític, greu i lleu).

SVB (suport vital bàsic) en pacient adult i pediàtric.

Conèixer i tenir la capacitat d’aplicar les diferents tècniques sanitàries en cas d’emergència medica (reanimació cardiopulmonar – RCP, ennuegaments, ferides sagnants per arma blanca i de foc, etc.).

Poder donar suport als cossos sanitaris d’emergències mèdiques (SEM) amb el coneixement del material de mobilització i immobilització en cas de pacients traumàtics.

Diferenciació dels diferents comandaments del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) i dels Bombers per tal d’establir una bona comunicació en cas d’IMV (incidents de múltiples víctimes).

 

Continguts del curs:

-Repàs d’anatomofisiologia

 • Sistema circulatori
 • Sistema respiratori
 • Sistema locomotor

 

Zonificació i organigrama

 • Definició d’IMV
 • Triatge START
 • Organigrama de comandaments
 • Sanitaris
 • Bombers

 

SVB + DEA

 • PAS
 • Actuació en el pacient adult i pediàtric
 • Nivell de consciència
 • Valoració respiració
 • PLS
 • RCP
 • DEA

 

Suport, mobilització i immobilització del pacient traumàtic

 • Immobilització de l’eix cervical
 • Col·locació del collaret cervical amb dos actuants
 • Mobilització amb llitera de cullera i tauló espinal
 • Immobilitzacions de fractures

 

Tractament d’hemorràgies

 • Hemostàsia en ferides per armes blanques i de foc
 • Coneixements dels diferents tipus de torniquet
 • Embenat israelià
 • Embenat hemostàtic (ChitoSAM)

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
01/08/2024 - 31/10/2024
:
04/11/2024 - 08/11/2024
:
30
:
Curs presencial
:
Dependències de la Policia Local de Riells i Viabrea
Riells i Viabrea, Selva