Dispositius estàtics de control_DECS (Caldes) 2024

Temàtica:
Area:

Carles Torres López.

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Dates: del 3 al 7 de juny 2024
Horari: de 9 h a 15 h

AF:25

Objectius del curs:

 • Aprofundir en els coneixements dels dispositius estàtics de control i la seva operativitat.
 • Saber intervenir policialment amb vehicles en qualsevol tipus de situació i específicament en un control policial, a part de regular el trànsit, i quin material mínim caldria per a això.
 • Actuar professionalment i policialment en els controls policials, saber quins són els principals models operatius i conèixer l’ús de les armes de foc en aquests dispositius.
 • Saber planificar dispositius policials no centrats exclusivament en la competència professional territorial, sinó amb amplitud de mires, així com formar-se en plans antiterroristes i conèixer la finalitat última dels controls (proporcionar seguretat).

 

Continguts del curs:

 • Marc legal.
 • Activitats funcionals de prevenció, inspecció, investigació i comprovació de les vies publiques o detencions funcionals operatives.
 • Aspectes generals i requisits.
 • Aspectes operatius.
 • Parts d’un DEC.
 • Instal·lació d’un control.
 • Funcions dels vehicles a l’hora de muntar un DEC.
 • Mitjans humans i materials.
 • Distribució i funció dels efectius.
 • Normes per a l’ús de l’arma reglamentària.
 • Controls de pas.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
01/04/2024 - 30/05/2024
:
03/06/2024 - 07/06/2024
:
30
:
Curs presencial
:
Dependències de la Policia Local de Caldes de Malavella, c/ Onze de Setembre, s/n,
Caldes de Malavella, Selva