ACTIC mitjà N2 (8 competències): Preparació per a l’acreditació 2024_2a ed

Temàtica:
Area:

GESEM Formació i Consultoria, S.L.

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona

29h (25h asíncrones i 4h síncrones en format virtual per la plataforma Zoom)

Dates: del 22 d’abril al 3 de juny de 2024
Horari de les sessions síncrones 6 i 27 de maig de 16 a 18h (es farà control d'assistència)

AF:25

Objectius del curs

 • Informar als participants de la tipologia, casuística i característiques a tenir en compte per a realitzar la prova.
 • Adquirir les competències necessàries per assolir la prova, a nivell de coneixements, procediments i actituds.
 • Entrenar per adquirir solvència i agilitat en l’execució de la prova.

 

Continguts del curs

Com és l’examen ACTIC?

 • Paràmetres d’examen
 • Funcionament de l’examen
 • Tipologia de preguntes
 • Com s’avalua?
 • Com preparar l’examen – Trucs i recomanacions

Repàs i preparació intensiva de les 8 competències d’examen

 • C1 – Cultura, participació i civisme digital
 • C2 – Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3 – Navegació, cerca i comunicació en el món digital
 • C4 – Tractament de la informació escrita
 • C5 – Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
 • C6 – Tractament de la informació numèrica
 • C7 – Tractament de les dades
 • C8 – Presentació de continguts

Simulacions d’examen

 • Qüestionaris que et permetran autoavaluar el teu aprenentatge.
 • Vídeos amb resolució de preguntes similars a les de la prova oficial.

Sessions grupals –  T’expliquem les claus de l’èxit.

 • Generar una experiència pràctica Col·laborativa sobre els continguts treballats,
  a través d’exemples i resolució en grup de preguntes.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si és el cas i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
02/04/2024 - 18/04/2024
:
22/04/2024 - 03/06/2024
:
29
:
Curs virtual