Microsoft 365_2024

Temàtica:
Area:

GESEM Formació i Consultoria, S.L.

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona

Dates de les sessions síncrones 29 d’abril i 6, 8, 13, 15, 22, 27 i 29 de maig de 2024
Horari de 12.00 h a 14.00 h

AF:25

Objectius del curs

Desenvolupar les competències digitals per a la millora de les tasques.

Consolidar un ús efectiu i eficient de les eines de treball col·laboratiu corporatives de Microsoft Office 365 per promoure les noves formes de treballar.

 

Continguts del curs

OnBoarding 365

 • El nou paradigma digital i la transformació digital a les organitzacions
 • La nova cultura de treball i el valor afegit de treballar al núvol
 • Beneficis de treballar al núvol i de les noves metodologies associades
 • Contextualització de l’ecosistema Microsoft 365

Teams: la comunicació basada en projectes i equips

 • Espai de conversa col·laborativa
 • Espais de treball en equip
 • Funcionalitats de les reunions col·laboratives

Gestió documental al núvol amb SharePoint

 • Com crear un entorn col·laboratiu amb l’equip
 • Treball col·laboratiu amb documents
 • Les biblioteques de documents
 • Sincronització de les dades

Gestió de tasques personals amb To Do

 • Gestió de tasques personals

Organització i gestió de tasques del projecte d’equip

 • Creació de plans i tasques
 • Seguiment i configuració del projecte

Creació i disseny de formularis amb Forms

 • Creació d’un qüestionari i/o formulari
 • Publicació i recollida de respostes

Integració entre aplicacions Microsoft Office 365

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si és el cas i expedició de certificats anteriors.

 

Gratuït

:
12/03/2024 - 25/04/2024
:
29/04/2024 - 29/05/2024
:
16
:
Curs virtual