Policia administrativa per a policies locals 2024 (Sils)

Temàtica:
Area:

Francesc Muñoz i Flores, sergent de la Policia Local de l'Ajuntament de Girona

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Dates: de 6 al 10 de maig de 2024
Horari: de 15.30 h a 20.30 h

AF:25

Objectius

Actualitzar els coneixements en matèria de policia administrativa dels assistents al curs, des d’un punt de vista teoricopràctic.

 

Continguts

 • L’activitat de policia administrativa, normativa general aplicable, els plans d’inspecció, la inspecció administrativa.
 • Dispositius sobre espectacles i activitats recreatives.
 • Dispositius de protecció d’animals i medi ambient.
 • Dispositius sobre usos de les vies públiques.
 • Actuacions bàsiques en altres matèries de policia administrativa ( comerç, consum, joc, seguretat privada).
 • Casos pràctics i documentació diversa sobre la matèria.

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

Gratuït

:
16/02/2024 - 02/05/2024
:
06/05/2024 - 10/05/2024
:
26
:
Curs presencial
:
Centre Cívic Municipal de Sils, carrer Vidreres número 1
Sils, Selva