Pla d’emergència: pràctiques en extinció d’incendis (Palol de Revardit) 2024

Area:

Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC)

Empleat públic
Brigades i personal de serveis dels ens locals de la demarcació de Girona

Data 20 de setembre de 2024
Horari de 8 h a 14 h

AF:25

Objectius del curs

L’objectiu general del curs és que els participants adquireixin els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries sobre els primers auxilis i l’extinció d’incendis.

Objectius específics

 • Conèixer i aplicar les pautes d’actuació en primers auxilis.
 • Conèixer els elements que poden originar un foc, així com els principals efectes que pot tenir.
 • Comprendre els factors que determinen el desenvolupament del foc en zones interiors.
 • Identificar els diferents mètodes d’extinció.
 • Diferenciar els diferents tipus de foc (A, B, C, D i E).
 • Seleccionar correctament els agents extintors adequats per a cada tipus de foc.
 • Identificar els diferents equips d’extinció.

 

 Continguts del curs

 • Triangle de foc i tetraedre de foc. Química de foc. Productes de la combustió. Calor, flames, fums i gasos.
 • Classificació dels tipus de foc.
 • Mesures de prevenció i protecció.
 • Agents extintors. Mètodes d’extinció.
 • Funcionament i ús correcte dels diversos tipus d’extintors. Altres sistemes d’extinció, boques d’incendi equipades (BIE).
 • Manteniment i comprovació periòdica de l’estat dels mitjans tècnics d’actuació en cas d’emergència (extintors, llums de senyalització en cas d’emergència, etc.).
 • Classificació de les diferents situacions i tipus d’emergències.
 • Tipus de comportaments més característics de les persones davant d’una situació d’emergència.
 • Pràctiques en extinció d’incendis: Origen sòlid amb extintors ABC. Origen líquid amb extintors ABC. Origen líquid amb extintors CO2. Origen gasós amb extintors ABC. Origen gasós amb extintors CO2.
 • Evacuació. Recomanacions i pautes de comportament. Control i gestió de les persones.
 • Pràctiques d’actuacions posteriors un cop finalitzada la situació d’emergència.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.

INSCRIPCIONS
Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats, la gravació si és el cas, per part de la persona inscrita.

Gratuït

:
20/03/2024 - 16/09/2024
:
20/09/2024 - 20/09/2024
:
6
:
Curs presencial
:
Centre de formació de la UEC a Palol de Revardit, Ctra. C-66 Km 39,
Palol de Revardit, Pla de l'Estany