Manteniment i ús de la motoserra 2024 (Santa Coloma de Farners)

Area:

Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners,

Empleat públic
Brigades i personal de serveis dels ens locals de la demarcació de Girona

Dates: 14 i 15 d’octubre de 2024
Horari: de 8.30 h a 14.30 h

AF:20

 

Objectius del curs

Adquirir coneixements sobre el manteniment correcte de la motoserra i la seva utilització en el trossejament i els talls amb compressió i tensió, partint dels estàndards europeus d’ús de la motoserra i sobre la base de la seguretat.

 

Continguts del curs

Salut i seguretat de l’operador, tant personal com en el lloc de treball.

Manteniment i inspecció de rutina de la motoserra.

Trossejament i identificació de forces de tensió i compressió de la fusta.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si s’escau i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
02/04/2024 - 08/10/2024
:
14/10/2024 - 15/10/2024
:
12
:
Curs presencial
:
Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, Casa Xifra, GIV-5512, 17430 Santa Coloma de Farners, Girona
Santa Coloma de Farners, Selva