Primers auxilis per a brigades i personal de serveis (Palol de Revardit) 2024

Area:

Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona (UEC)

Empleat públic
Brigades i personal de serveis dels ens locals de la demarcació de Girona

Data 30 de setembre de 2024
Horari de 8.30 h a 12.30 h

AF:25

Objectius del curs

Introducció als primers auxilis i al socorrisme.

 

Continguts del curs

Principis i procediments generals en primers auxilis i mesures d’emergència

 • Organització dels primers auxilis.
 • Protegir, avisar i socórrer (PAS).
 • Valoració d’accidentats o lesionats: Avaluació inicial de l’accidentat.
 • Avaluació secundària de l’accidentat. Condicions de trasllat dels accidentats.

Primers auxilis i mesures d’emergència:

 • Ferides
 • Hemorràgies. Pràctiques de com aturar una hemorràgia externa.
 • Esquinços, cops i fractures. Pràctiques d’immobilització.
 • Politraumatismes.
 • Lesions i actuacions en cas d’accident per caiguda d’altura.
 • Cremades.
 • Lesions oculars.
 • Intoxicacions, asfíxia.
 • Picades d’insectes o mossegades d’animals.
 • Ennuegament. Pràctiques de la maniobra de Heimlich.
 • Mesures i primers auxilis en accident per xoc elèctric.

Mecanismes de lesió cardiorespiratòria. Parada cardíaca.

 • Nocions de fisiologia cardíaca.
 • Reanimació cardiopulmonar (RCP). Algorismes de RCP. Guia europea de RCP.
 • Pràctica de reconeixement de signes vitals i RCP.
 • Descripció i funcionament dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA). Patologies específiques i DEA. Pràctica d’utilització dels DEA.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

– Qualificació APTE, certificat d’assistència i aprofitament.

– Qualificació NO APTE, certificat d’assistència.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
28/03/2024 - 25/09/2024
:
30/09/2024 - 30/09/2024
:
4
:
Curs presencial
:
Centre de formació de la UEC a Palol de Revardit, Ctra. C-66 Km 39,
Palol de Revardit, Pla de l'Estany