El què, el perquè i el com de la participació ciutadana: processos participatius, pressupostos, òrgans i consultes populars 2024


Daniel Tarragó Sanfeliu: soci director de Neòpolis, consultoria estratègica d’innovació social especialitzada en el disseny i la dinamització de processos de participació ciutadana, l’elaboració de planificacions estratègiques, el disseny i l’avaluació de polítiques públiques i la investigació per enquesta. Professor associat del Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB. Ha estat professor associat a la Facultat de Ciències Polítiques de la UPF, professor associat del Departament de Pedagogia de la UdG i professor visitant de la Universidad de Concepción, a Xile. Conferenciant i docent de diversos cursos, màsters, postgraus i seminaris internacionals.

Empleat públic
Càrrecs electes i personal de l’Administració local i el seu sector públic que tinguin responsabilitats en els àmbits de bon govern, la transparència i la participació ciutadana

Dates: 14 i 21 de maig de 2024
Horari: de 9.00 h a 14.00 h

AF:40

Objectius del curs

 • Clarificar el concepte de participació ciutadana, desmentir tòpics i definir el què, el com i el perquè dels processos participatius.
 • Aportar noves reflexions, elements d’anàlisi i metodologies que permetin dissenyar i implementar processos participatius amb garanties d’èxit.
 • Definir les fases i les etapes d’un procés de participació ciutadana, i algunes eines metodològiques per dur-los a terme.
 • Analitzar casos pràctics de processos participatius d’èxit: pressupostos participatius, processos de transformació urbanística, processos de planificació en matèria d’accés a l’habitatge.
 • Dotar els participants de les capacitats tècniques necessàries i les orientacions polítiques bàsiques per poder dissenyar i dinamitzar processos participatius que s’adaptin a les característiques i particularitats locals en funció de la idiosincràsia dels diferents municipis de la demarcació (petits i mitjans, fonamentalment).

Continguts del curs

 • Participació ciutadana: moda o necessitat?
 • Polítiques públiques: concepte, beneficis i inconvenients quant al disseny, l’execució i la implementació.
 • Clarificació de conceptes: democràcia deliberativa, democràcia representativa i democràcia directa.
 • Participació en la gestió pública.
 • Processos participatius. La gestió interna dels processos.
 • Pressupostos participatius.
 • Òrgans de participació ciutadana.
 • Consultes populars i referèndums: organització, característiques i particularitats, implicacions polítiques i tècniques, metodologies i funcionament.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
28/02/2024 - 10/05/2024
:
14/05/2024 - 21/05/2024
:
10
:
Curs presencial
:
Aula B de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès