Transparència en l’Administració pública 2024


Veure programa

Empleat públic
Al cos de secretaris, al col·lectiu de treballadors públics i a representants de l'Administració local i de tot el seu sector públic interessats en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l'Administració i la participació ciutadana.

Dates: 9, 16 i 30 d'abril de 2024
de 9h a 14h

AF:100

Curs de Transparència en l’Administració pública, consistent en 3 sessions durant el mes d’abril:

Sessió 1: El Portal de Transparència: Obligacions i Edició del Portal 

Data: 09/04/2024

Objectius:

L’objectiu del curs és conèixer les obligacions de transparència que afecten els ens locals i els recursos que tenen aquests a la seva disposició; adquirir els coneixements tècnics necessaris de gestió i edició de continguts per mantenir actualitzat el Portal de transparència, i conèixer les darreres novetats en la visualització de continguts.

Continguts:

Marc legal

 • Introducció a les obligacions legals de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • El servei de transparència del Consorci AOC. El portal. Seu electrònica i Portal de transparència. El repositori de dades. Estructura del portal. Continguts automàtics i continguts manuals.
 • El suport organitzatiu, jurídic i tècnic que la Diputació de Girona posa a disposició dels ens locals.
 • Configuració del servei de transparència de què proveeix el Consorci AOC:
 • Personalització del portal: imatge corporativa i enllaços.
 • Aspectes tècnics per a la gestió i edició dels continguts del portal.
 • Darreres actualitzacions

Docent

Cristina Adroher Boada. És graduada en criminologia i té el postgrau en Administració electrònica i govern obert al món local de la Fundació UdG. Ha treballat en l’administració pública local, i actualment és consultora d’administració electrònica i treballa a Notidig com a tècnica de transparència per a diversos Ajuntaments i Consells Comarcals.

 

Sessió 2: Transparència i Protecció de Dades

Data: 16/04/2024

Objectius

L’objectiu de la jornada és proporcionar una visió general de les obligacions en matèria de publicitat activa a les quals han de donar compliment els ens locals, i de la conciliació de la publicació d’aquesta informació pública amb la protecció de dades de caràcter personal. En concret s’abordarà la preservació dels principis generals relatius al tractament de dades als portals de transparència dels ens locals. S’identificaran les males pràctiques més comunes en aquest àmbit i es proposaran criteris i pautes de correcció d’acord amb la normativa i els pronunciaments de les autoritats competents en la matèria.

També es proporcionaran recursos, modelatge i fonts d’informació per facilitar el compliment de la normativa de transparència i la normativa de protecció de dades.

 Continguts

 • Aspectes generals de les obligacions de publicitat activa que estableix la normativa de transparència, dret d’accés a la informació pública i bon govern.
 • Principi de licitud del tractament en les publicacions al portal de transparència: Publiquem dades personals sense prou base jurídica?
 • Principi de minimització de dades personals en les publicacions al portal de transparència: Publiquem dades innecessàries i excessives per assolir la finalitat de transparència?
 • Principi de limitació i conservació de les dades: Conservem dades personals als portals de transparència més enllà del termini necessari per assolir la finalitat de transparència?
 • Principi d’informació i transparència en el tractament de dades: Informem adequadament els interessats que les seves dades es publicaran als portals de transparència?
 • Pautes i criteris de publicació d’informació als portals de transparència tenint en compte la protecció de dades

Docent

Pol Puigdomènech Clot. Cap de Servei de Dinamització a la Unitat de Dinamització i Assessorament al Territori del Consorci AOC. Havia estat tècnic de transparència i bon govern de la Diputació de Girona, professor associat del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona i codirector del Postgrau en administració electrònica i govern obert al món local. Graduat en ciències polítiques i de l’Administració i Màster en administració i govern electrònic. Ha complementat la seva feina amb activitat docent i formativa en diversos cursos dirigits al personal al servei de les administracions públiques organitzats pel COSITAL, l’ACM i els consells comarcals i els ajuntaments, entre d’altres.

 

Sessió 3: Curs sobre el Dret d’Accés a la Informació Pública

Data: 30/04/2024

Objectius

L’objectiu de la jornada és aprofundir en la naturalesa jurídica del dret d’accés a la informació pública regulat a les lleis de transparència; diferenciar el dret d’accés de la resta de regulacions especials de dret d’accés a la informació pública; conèixer el procediment de tramitació de les sol·licituds i expedients de dret d’accés a la informació pública en l’àmbit local amb una menció especial de l’aplicació de límits i de la protecció de dades; conèixer els òrgans que vetllen pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública, les seves funcions, la seva doctrina i els criteris interpretatius, i aprofundir en els casos més comuns en l’àmbit local.

Continguts

Aspectes generals del dret d’accés a la informació pública, regulacions especials, tramitació de sol·licituds i límit de la protecció de dades.

Casos pràctics en l’àmbit local sobre l’impacte del límit de la protecció de dades en la tramitació de sol·licituds i el règim especial dels càrrecs electes.

 

Docent

Carles San José Amat. Consultor i formador al sector públic en matèries de transparència, protecció de dades i procediment administratiu en general. Ha estat treballador públic de la Generalitat de Catalunya durant trenta-cinc anys, en cinc cossos diferents. Els darrers dotze anys va ocupar el lloc de cap d’inspecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). Ha complementat la seva feina amb l’activitat docent i formativa, tant en entorns presencials com virtuals, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), entre d’altres. També es dedica a preparar persones opositores per accedir a l’Administració de la Generalitat, l’Institut Català de la Salut, i altres administracions públiques catalanes.

 

Destinataris

Al cos de secretaris, al col·lectiu de treballadors públics i a representants de l’Administració local i de tot el seu sector públic interessats en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l’Administració i la participació ciutadana.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
21/02/2024 - 05/04/2024
:
09/04/2024 - 30/04/2024
:
15
:
Curs presencial
:
Aula Magna de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès