Curs sobre Dades Obertes a l’Administració pública 2024


Ferran Farriol, Cap de servei de Govern Obert del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i Toni Muñoz, cap de projectes de la subdirecció d’Innovació i Dades del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona

7 de maig de 2024
De 9:30 h a 13:30 h

AF:IL

Objectius

Obtenir una visió bàsica i pràctica sobre les dades obertes a l’Administració pública.

 

Continguts del curs

El curs s’estructura en una sessió que comprèn els continguts següents:

 • Dades obertes, punt de partida: inclou aspectes de definició de dades obertes, qualitat, marc legal i dades d’alt valor. Itineraris proposats per l’AOC pel foment de les dades obertes i automatització al portal de transparència amb exemples.
 • Dades obertes, una visió pràctica: inclou un recorregut pel portal i serveis, experiències amb CSV i publicació, així com bones pràctiques.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

Gratuït

:
08/03/2024 - 03/05/2024
:
07/05/2024 - 07/05/2024
:
4
:
Curs virtual