Planificació de la infraestructura verda en l’àmbit local 2023

Temàtica:
Area:

Roser Campeny Valls, de Minuartia, Martí Franch Batllori, d'EMF en arquitectura del paisatge, i Christian Geis Nielsen i Jordi Batallé Pascual, tècnics de l'Ajuntament de Girona.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

20 d’octubre, de 10 a 13 h a Hostalric i,
26 d’octubre, de 10 a 14 h a la Casa de Cultura de Girona

AF:20

 

Objectius del curs

Donar a conèixer experiències municipals de planificació i gestió de la infraestructura verda.

 

Continguts del curs

 • Nocions generals sobre infraestructura verda i els seus components
 • Visita de camp a municipis amb iniciatives en curs d’infraestructura verda local:
  • Dia 1. Hostalric (Pla Pilot Municipal d’Infraestructura Verda d’Hostalric). 20 d’octubre (de 10 a 13 h). A càrrec de Roser Campeny Valls (Minuartia).
  • Dia 2. Girona (projecte La Vora). 26 d’octubre (de 10 a 14 h). A càrrec de Martí Franch Batllori (Estudi Martí Franch en arquitectura del paisatge) i Christian Geis Nielsen i Jordi Batallé Pascual (tècnics de l’Ajuntament de Girona).

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

Gratuït

:
10/08/2023 - 13/10/2023
:
20/10/2023 - 26/10/2023
:
7
:
Curs presencial
:
20 d'octubre, al castell d’Hostalric i a diversos indrets del terme municipal ( 9.45h: trobada a l'aparcament gratuït "les Escoles" (C/Turó de l'Home); 26 d'octubre, a l'aula 4, segon pis de la Casa de Cultura de Girona i a diversos indrets del terme municipal.
Hostalric, Selva