Excel intermedi_2a ed 2024

Temàtica:
Area:

Sònia Torras_AEDES

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona

Dates: 16, 18, 23, 25, 30 de setembre i 2 d'octubre de 2024
Horari: de 10 h a 12 h

AF:25
Si preveieu que un cop inscrits no hi podreu assistir, cal clicar el botó de BAIXA VOLUNTÀRIA, dins del termini d'inscripció (Instruccions: https://formacio.ddgi.cat/faqs/) per tal que puguem oferir la vostra plaça a un altre usuari.

Objectius del curs

• Consolidació dels coneixements d’Excel.
• Treball amb volums de dades més grans.
• Introducció a funcions més avançades i treball amb gràfics.

 

Continguts del curs

1. Funcions per treballar amb nombres
• Funcions i fórmules. Sintaxi.

Utilitzar funcions en Excel:
• Funcions matemàtiques i trigonomètriques
• Funcions estadístiques
• Funcions financeres
• Funcions de bases de dades

2. Les funcions lògiques
• La funció Sumar.Si
• La funció Contar.Si
• La funció Promedio.Si
• La funció Condicional.Si
• La funció O
• La funció I
• Formats condicionals

3. Funcions sense càlculs i per treballar amb textos

4. Els objectes en Excel
• Inserció d’objectes dins d’un full de càlcul
• Inserció d’imatges predissenyades
• Inserció d’imatges des d’Arxiu
• Inserció de formes predefinides
• Creació de text artístic
• SmartArt
• Quadres de text
• Inserir símbols
• Equacions

5. Gràfics en Excel
• Elements d’un gràfic
• Tipus de gràfics
• Creació d’un gràfic
• Modificació d’un gràfic
• Esborrament d’un gràfic

6. Treball amb dades
• Validacions de dades
• Realització d’esquemes
• Creació de taules o llistes de dades
• Ordenació de llista de dades, per un o diversos camps
• Ús de filtres
• Càlcul de subtotals

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
01/07/2024 - 13/09/2024
:
16/09/2024 - 02/10/2024
:
12
:
Curs virtual