Introducció a la intel·ligència artificial (IA) 2024

Area:

Xavi Viñolas. Empresa AEDES

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 12, 14, 15 i 19 de març de 2024
Horari: de 10 h a 13 h

AF:IL

Objectius del curs

Que els participants en el curs descobreixin la intel·ligència artificial (IA), una tecnologia revolucionària que està transformant el món. El curs anirà des dels conceptes fonamentals fins a les aplicacions pràctiques, per submergir els participants en un viatge que els permeti comprendre, apreciar i aplicar la intel·ligència artificial en diversos camps.

 

Continguts del curs

Fonaments de la IA: Conceptes bàsics de la IA, incloent-hi l’aprenentatge automàtic, les xarxes neuronals i els algorismes d’IA.

Aplicacions de la IA: S’explorarà una àmplia varietat d’aplicacions de la IA en la vida real, des de l’atenció mèdica fins a la conducció autònoma i la recomanació de contingut.

Eines i tecnologies: Familiarització amb les eines i tecnologies més utilitzades en el camp de la IA, incloent-hi biblioteques d’aprenentatge automàtic i entorns de desenvolupament.

Aplicació de la IA en el món real: Es treballarà amb la intel·ligència artificial en situacions del món real. A través d’exercicis pràctics, els assistents obtindran l’experiència necessària per aplicar els seus coneixements sobre IA en entorns laborals i projectes professionals.

El futur de la IA: Exploració de les tendències emergents i el futur de la intel·ligència artificial, així com de les oportunitats professionals en aquest camp en creixement.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si és el cas i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
15/02/2024 - 08/03/2024
:
12/03/2024 - 19/03/2024
:
12
:
Curs virtual