Programació neurolingüística (PNL) i estratègies d’influència (Girona) 2024

Area:

Toni Bardera i Trull, professor en comunicació i habilitats socials.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 8, 12,18, 25, 26 d'abril de 2024
Horari: de 16 h a 20 h

Tots els dies a l'Aula Seminari excepte el primer dia a l'Aula 3.

AF:25

 

Objectius del curs

Conèixer la relació estreta que existeix entre el llenguatge i els condicionaments que comporten els sistemes de creences personals.

Dominar els fonaments de la PNL per usar-los amb èxit –especialment durant les entrevistes–, desafiant de manera elegant les creences limitadores i perjudicials dels nostres interlocutors.

 

Continguts del curs

I. INTRODUCCIÓ

Els orígens de la programació neurolingüística (PNL)
La PNL i els seus pressupòsits

 

II. LES CREENCES COM A MOTOR DEL NOSTRE COMPORTAMENT

La configuració de la realitat: el mapa mental

Sistemes de creences

Tipus de creences

 

III. PNL i COMUNICACIÓ 

Sistemes de representació sensorial

La percepció sensorial: les claus d’accés i el calibratge

L’acompanyament comunicatiu verbal i no verbal

 

 IV. LA PRECISIÓ EN LA COMUNICACIÓ 

Pressuposicions i transgressions

Tipus de pressuposicions

El missatge més enllà del missatge: el metamodel del llenguatge

 

V.  AMPLIANT LES FRONTERES 

L’estat de trànsit: com acompanyar-lo i dirigir-lo

El model de Milton Erickson

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

Gratuït

:
05/02/2024 - 04/04/2024
:
08/04/2024 - 26/04/2024
:
20
:
Curs presencial
:
Aules de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès