Selecció i provisió. Promoció interna. Permisos, llicències i vacances. Situacions administratives. 2024

Area:

Caterina Giménez i Gelpí, Tècnica d'assessorament als municipis de la Direcció corporativa d'organització i recursos humans de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 7, 14 i 21 de maig de 2024
Horari: De 9.30 h a 13 h

AF: 80

Objectius del curs

 • Diferenciar entre selecció de personal i provisió de llocs de treball
 • Continguts i desenvolupament d’un procés selectiu
 • Particularitats de la promoció interna
 • Regulació dels permisos i llicències dels empleats públics, i diferenciació entre personal funcionari i personal laboral
 • Situacions administratives del personal funcionari i del personal laboral

 

Continguts del curs

Aquests continguts es podran tractar en una jornada diferent de la prevista inicialment, depenent del tractament i la incidència de cadascun dels temes a les diferents sessions.

 • Primera sessió:
  • Diferència entre selecció de personal i provisió de llocs de treball
  • Contingut mínim de les bases d’un procés selectiu
  • La promoció interna i les seves particularitats

 

 • Segona sessió:
  • Aprofundiment en les bases dels processos selectius
  • Anàlisi de bases de processos selectius

 

 • Tercera sessió:
  • Permisos i llicències dels empleats públics
  • Assumptes particulars i vacances dels empleats públics
  • Situacions administratives dels funcionaris i del personal laboral

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació, gravació si és el cas i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
18/03/2024 - 02/05/2024
:
07/05/2024 - 21/05/2024
:
10.5
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès