Procediment administratiu en l’àmbit local 2024

Area:

Pere Serrano Martín, secretari de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí

Empleat públic
Personal dels ens locals de la demarcació de Girona

Dates: 24, 30 i 31 de maig de 2024
Horari de 16 h a 20 h

AF:80

Objectius del curs

 • Entendre el procediment administratiu en el marc de l’Administració electrònica.
 • Identificar l’acte administratiu com a manifestació administrativa elemental i la diferència amb les disposicions de caràcter general.
 • Aprendre els principis, les fases i els tràmits del procediment administratiu.
 • Conèixer els conceptes fonamentals que defineixen el nou marc electrònic del funcionament de l’Administració.
 • Implicar els assistents, empleats públics, en el gran repte que suposa el nou funcionament de l’Administració des de la vessant electrònica per millorar el funcionament de la nostra societat.

Continguts del curs

 • Evolució del marc normatiu que introdueix el funcionament electrònic dels serveis públics.
 • Interessats, identificació i signatura en el procediment.
 • El funcionament general de l’Administració en un marc electrònic: termes i terminis, gestió documental, com tramitem, drets i deures.
 • L’acte administratiu i el procediment administratiu.
 • Sistema de recursos.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, gravació si és el cas, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
13/03/2024 - 21/05/2024
:
24/05/2024 - 31/05/2024
:
12
:
Curs presencial
:
Aula A (dies 24 i 30) i aula Magna (dia 31) de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès