Habilitats comunicatives en l’atenció a l’usuari i l’entorn laboral (Girona) 2024

Area:

Toni Bardera i Trull, professor en comunicació i habilitats socials.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 3, 6, 10,17 i 20 de juny de 2024
Horari: de 16 h a 20 h

Tots els dies a l'Aula Seminari excepte el primer dia a l'Aula 3.

AF:25

Objectius del curs

Conèixer les tècniques per expressar-se amb la màxima efectivitat, correcció i persuasió en l’àmbit laboral.

Obtenir més profit de qualsevol conversa, entrevista o activitat professional que impliqui un procés de comunicació interpersonal.

 

Continguts del curs

ELS FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ INTERPERSONAL

Els principis psicològics de la comunicació.

Les habilitats comunicatives bàsiques.

Flexibilitat mental i autocontrol.

Com afecten la ràbia i la por en la comunicació.

 

LA COMUNICACIÓ VERBAL

Comunicació agressiva, submisa i assertiva.

Els errors més habituals en la comunicació interpersonal.

Estructura profunda i estructura superficial del llenguatge.

Tècniques de discussió.

Tècniques de persuasió.

 

L’ATENCIÓ A L’USUARI

Aspectes psicològics a tenir en compte en l’atenció a l’usuari.

La veu: ritme, to i timbre.

Tècniques de comunicació assertiva.

Introducció a la resolució de conflictes.

 

LA COMUNICACIÓ NO-VERBAL

Les mirades.

Els somriures.

Les encaixades de mans.

Les posicions corporals.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
05/02/2024 - 30/05/2024
:
03/06/2024 - 20/06/2024
:
20
:
Curs presencial
:
Aules de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès