Comptabilitat pública bàsica 2024

Area:

Mar Domènech Sistané, cap del Servei de Comptabilitat de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 3, 10, 17 i 25 de juny de 2024
Horari: de 16 h a 19 h

AF:80

Objectius del curs 

Aquest curs pretén abordar els processos de realització de la comptabilitat pública a nivell bàsic.

 

Continguts del curs

Les sessions del Curs de Comptabilitat es desenvoluparan en 4 sessions del mes de juny.

Cadascuna d’elles consta d’una part teòrica i pràctica, d’acord amb el detall següent: 

CONTINGUT DATA
 • La Normativa comptable.
 • El pressupost general de les entitats locals. Assentament d’Obertura del pressupost.
 • Les modificacions de crèdit i el seu assentament comptable.
 • Les operacions i assentaments de les fases de gestió de l’estat de despeses del pressupost corrent, exercicis tancats i futurs.
 • Els Procediments especials de despeses: BCF i PAJ
3/06
 • Les operacions i assentaments de l’estat d’ingressos del pressupost corrent, exercicis tancats i futurs
 • Àrees d’especial interès: immobilitzat no financer, endeutament.
 • Les operacions no pressupostàries.
10/06
 • La liquidació del pressupost. Magnituds pressupostàries
17/06
 • Les operacions de final d’exercici i les operacions de tancament de la comptabilitat.
 • Els comptes anuals
25/06

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Gratuït

:
16/02/2024 - 30/05/2024
:
03/06/2024 - 25/06/2024
:
12
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès