Com publicar anuncis a la nova plataforma del DOUE 2024


L’Equip de compra pública de la Diputació de Girona.

Empleat públic
Tècnics de contractació de les administracions públiques de la demarcació de Girona

Divendres 15 de Març de 2024
Horari de 9.30 h a 12h

AF:60

Objectius del curs

El Diari Oficial de la Unió Europea acaba d’actualitzar la seva plataforma de publicació d’anuncis relacionats amb els processos de compra pública harmonitzats. La nova plataforma eNotices2, al haver de preveure les singularitats legals dels 27 països de la Unió Europea, és complexa de gestionar i poc intuïtiva, per la qual cosa, es fa necessària una reunió dels tècnics de contractació per compartir experiències i avançar conjuntament.

 

Atès que la nova plataforma eNotices2 no migra els comptes creats amb l’antiga plataforma eNotices, per la qual cosa i abans d’assistir a la formació, cal que els assistents s’hagin creat el nou compte per poder incloure’ls en els grups de treball de la nova plataforma.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al curs.

Gratuït

:
04/03/2024 - 14/03/2024
:
15/03/2024 - 15/03/2024
:
2.5
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès