Taller de reforç d’ortografia 2022

Temàtica:
Area:

Objectiu del taller

Revisar i consolidar les normes ortogràfiques bàsiques de la llengua catalana.

 Metodologia i temari

El taller consta de quatre unitats, en què es treballen, al llarg de quatre setmanes, els temes següents:

 

 

 

1a setmana

 

 

 

UNITAT 1

1.1.  Recursos lingüístics de referència

1.2.  La síl·laba

—   Els diftongs

—   Els triftongs

—   La separació de síl·labes a efectes ortogràfics

—   Síl·laba tònica i síl·laba àtona

1.3.  A i E àtones

1.4.  O i U àtones

 

 

 

 

2a setmana

 

 

 

 

UNITAT 2

2.1.  L’accentuació

—   E oberta / E tancada

—   O oberta / O tancada

—   Regla general d’accentuació

—   L’accent diacrític

2.2.  La dièresi

2.3.   Apostrofació dels articles definits i de la preposició de

—   Apostrofació dels articles definits el i la

—   Apostrofació de la preposició de

—   L’apòstrof i les sigles

 

 

 

3a setmana

 

 

 

 

UNITAT 3

3.1.  R i RR

—   La duplicació de la erra en els mots compostos i derivats

—   Emmudiment de la erra final

3.2.  S sorda i S sonora

—   S sorda

—   S sonora

—  Mots prefixats i compostos amb el segon formant començat per s seguida de consonant

3.3.  B i V

4a setmana UNITAT 4 4.1.  G, J, TG i TJ

4.2.  L’ús del guionet en els mots prefixats, els compostos i les

 

locucions

4.3. Examen final

Cada dilluns, els alumnes poden accedir a la nova unitat, i disposen de tota la setmana per treballar-ne els continguts. Es calcula que cal dedicar cinc hores a cada unitat.

Les unitats inclouen tant teoria com exercicis pràctics, que han de ser lliurats, com a molt tard, diumenge de la mateixa setmana.

Els alumnes poden interactuar entre ells mitjançant el fòrum, per debatre els temes o els exercicis que els plantegi la professora, per exposar dubtes o per comentar els continguts del curs.

Pel que fa a la interacció entre els alumnes i la professora, també s’estableix a través del fòrum, i es reserva l’opció de fer servir el correu electrònic per als casos en què calgui parlar de qüestions concretes que no afectin tot el grup.

Avaluació

Per poder accedir a l’examen final, que es farà a l’aula virtual la setmana del 21 al 27 de novembre de 2022, caldrà haver lliurat els exercicis obligatoris en el termini establert. S’expedirà un certificat de participació i aprofitament als alumnes que obtinguin un mínim de 60 punts (sobre 100) en l’examen final.


Sònia Martínez i Ortiz

Empleat públic
Taller adreçat al personal de les administracions locals de la demarcació de Girona que tingui interès a dominar l’ortografia de la llengua catalana.

Dates
Del 31 d’octubre al 27 de novembre de 2022

Modalitat
Taller tutoritzat, en línia i asíncron

Aforament 15 pax

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 90% de la totalitat del curs.

Gratuït

:
30/09/2022 - 27/10/2022
:
31/10/2022 - 27/11/2022
:
20
:
Curs virtual