Procediments policials Nivell I (Santa Coloma)

Area:

. OBJECTIUS:

La unitat formativa de procediments policials combina aspectes teòrics i pràctics que tenen com a finalitat formar el policia en coneixements, habilitats i procediments que l’habilitin a resoldre les seves intervencions policials.

Els objectius generals de la unitat formativa de procediments policials són:

  • Transmetre i adquirir els valors, coneixements, habilitats i actituds per tal que els alumnes arribin a conèixer i a interioritzar els procediments i les intervencions policials fins assolir un nivell òptim.
  • Aprendre l’aplicació d’uns procediments policials, adequant-los sempre als valors i les actituds de la legalitat.
  • Aplicació de la diferent normativa que regeixen les actuacions fent complir la llei i seguint els principis deontològics i bàsics d’actuació i, alhora, sabent actuar amb un ús adequat de la força, amb objectivitat i neutralitat.
  • Conèixer i aplicar els procediments d’autoprotecció davant de qualsevol tipus d’intervenció.
  • Evitar actituds temeràries o d’excés de prudència i indecisió.
  • Conèixer els diferents recursos materials que estan a disposició del policia i el seu correcte ús d’acord amb els principis bàsics d’actuació.

. CONTINGUTS:

1.- AUTOPROTECCIÓ.

2.- ÚS PROGRESSIU DE LA FORÇA.

3.- EL BINOMI POLICIAL.

4.- VALORACIONS DE RISC EN INTERVENCIONS POLICIALS.

5.- DESPLAÇAMENTS DURANT EL PATRULLATGE.

6.- DESPLAÇAMENTS AMB ARMA DE FOC.

7.- ATURADA CONTROL I ESCORCOLLS DE VEHICLES

8.- TÈCNIQUES D’EXTRACCIÓ DE PERSONES DINS VEHICLES.


Lluís Torres i Moreno

Empleat públic
Personal de les Policies Locals de la província de Girona

Del 31 d'octubre al 4 de novembre de 9h a 15h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 90% de la totalitat del curs.

Gratuït

:
01/09/2022 - 20/10/2022
:
31/10/2022 - 04/11/2022
:
30
:
Curs presencial
:
Lloc: Policia Local Santa Coloma c/ Passatge Ajuntament, 18
Santa Coloma de Farners, Selva