Educació a l’hora: per uns horaris saludables

Area:

Objectius del curs:

Aquesta formació té per objectiu ressituar el debat sobre els temps educatius. Quins elements s’han d’abordar i quines consideracions cal tenir en compte.  El debat sobre els horaris escolars ha estat present al llarg de les darreres dècades. Però cal un abordatge més global i comunitari, alineat amb la Iniciativa per la Reforma Horària que impulsa el Parlament de Catalunya.

Des d’aquesta perspectiva la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill  han elaborat d’un document amb propostes per definir un nou horitzó d’horaris escolars per al país, a la llum dels reptes educatius i socials d’avui.

El document que s’exposarà a la sessió vol ser una aportació de valor en la configuració d’uns horaris equitatius i de qualitat, en el marc de transformació educativa, seguint els avenços que s’han fet en altres parts de l’Estat (com per exemple, l’Aragó) i en altres països del nostre entorn (Portugal, Alemanya o Dinamarca, entre altres).

El projecte aporta criteris per definir uns nous horaris escolars al servei de l’educació integral, l’equitat, i el benestar i la salut  dels infants i adolescents, tractant, alhora d’ajustar-se a les necessitats de les famílies i ser una oportunitat de millora per als docents i educadors. Un model actual, flexible i adaptable a les realitats educatives, socials i territorials.

 

Continguts del curs

1ª. Part de la Sessió:

Fonaments per a un nou marc horari. Experiències internacionals inspiradores. Per Elena Sintes, cap de programes de la Fundació J.Bofill

2ª Part de la Sessió:

Propostes d’horaris en clau d’educació a temps complet i saludables. Condicions necessàries per avançar-hi. L’aportació dels municipis. Per Jaume Aguilar, membre de la Junta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya


Jaume Aguilar Vallés , membre de la Junta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i Elena Sintes Pasqual, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill. Coordina: Albert Quintana, Moviment de Renovació Pedagògica de Girona

Empleat públic
Tècnics i tècniques, preferentment de les àrees d’educació, joventut i cultura dels ens locals de la demarcació de Girona

Dimecres 29 de juny de 2022
De 10.30h a 13h

Aquesta formació està exempta de certificat d'assistència.
AF:IL

Gratuït

:
20/05/2022 - 21/06/2022
:
29/06/2022 - 29/06/2022
:
2.5
:
Curs virtual