Edició del Portal de transparència

L’objectiu del curs és conèixer les obligacions de transparència que afecten els ens locals i els recursos que tenen aquests a la seva disposició; adquirir els coneixements tècnics necessaris de gestió i edició de continguts per mantenir actualitzat el Portal de transparència, i conèixer les darreres novetats en la visualització de continguts.

CONTINGUTS

  • Introducció a les obligacions legals de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • El servei de transparència del Consorci AOC. El portal. Seu electrònica i Portal de transparència. El repositori de dades. Estructura del portal. Continguts automàtics i continguts manuals.
  • El suport organitzatiu, jurídic i tècnic que la Diputació de Girona posa a disposició dels ens locals.
  • Configuració del servei de transparència de què proveeix el Consorci AOC:
    • Personalització del portal: imatge corporativa i enllaços.
    • Aspectes tècnics per a la gestió i edició dels continguts del portal.

DOCENT

Marc Sureda Pons. És graduat en comunicació i relacions públiques per la Universitat de Girona i té el Màster en aplicacions multimèdia per Internet per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha realitzat diversos postgraus de periodisme digital i producció periodística multimèdia a la UOC. És soci fundador i director de canalajuntament.cat.


Marc Sureda Pons.

Empleat públic
Cos de secretaris, al col·lectiu de treballadors públics i a representants de l’Administració local i de tot el seu sector públic interessats en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l’Administració i la participació ciutadana.

Dia 29 de setembre de 2021 de 9h a 11h.

Gratuït

:
19/04/2021 - 20/09/2021
:
29/09/2021 - 29/09/2021
:
2
:
Curs virtual