Dispositius estàtics de control

Area:

Aprofundir en els coneixements dels Dispositius Estàtics de Control i la seva operativitat. Saber intervenir policialment amb vehicles en qualsevol tipus de situació i específicament en un control policial, a més de com regular el trànsit i quin material mínim caldria per a això.

Actuar professional i policialment en matèria de controls policials, quins són els seus principals models operatius, conèixer l’ús de les armes de foc en aquests dispositius.

Saber planificar dispositius policials no centrats exclusivament per la competència professional territorial, sinò amb amplitud de mires, així com, formar part de plans antiterroristes i, conèixer la finalitat útima dels controls de proporcionar seguretat.

Contingut:

1-Marc legal. 2-Activitats funcionals de prevenció, inspecció, investigació i comprovació de les vies públiques o detencions funcionals operatives. 3-Aspectes generals i requisits. 4- Aspectes operatius. 5- Parts d’un dec. 6- Instal·lació d’un control. 7-Funcions dels vehicles alhora de muntar un dec. 8-Mitjans humans i materials. 9-Distribució i funció dels efectius. 10-Normes per l’ús de l’arma reglamentaria. 11-Control de pas.


Lluís Torres

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Dies 28,29,30,1 i 2 de juliol de 9h a 15h.
Policia Local d'Hostalric c/ Ravalet, 0

Gratuït

:
27/05/2021 - 23/06/2021
:
28/06/2021 - 02/07/2021
:
30
:
Curs presencial
:

Hostalric, Alt Empordà