Curs de Comptabilitat Pública Bàsica 2022

Area:

OBJECTIUS

Aquest curs pretén abordar els processos de realització de la comptabilitat pública.

Contingut: Les sessions del Curs de Comptabilitat es desenvoluparan en 4 sessions del mes de setembre. Cadascuna d’elles consta d’una part teòrica i pràctica, d’acord amb el detall següent:

 

CONTINGUT DATA
1. La Normativa comptable.
2. El pressupost general de les entitats locals. Assentament d’Obertura del pressupost.3. Les modificacions de crèdit i el seu assentament comptable.3. Les operacions i assentaments de les fases de gestió de l’estat de despeses del pressupost corrent, exercicis tancats i futurs.4. Els Procediments especials de despeses: BCF i PAJ
7/09
4. Les operacions i assentaments de l’estat d’ingressos del pressupost corrent, exercicis tancats i futurs

5. Àrees d’especial interès: immobilitzat no financer, endeutament.

6. Les operacions no pressupostàries.

14/09
7. La liquidació del pressupost. Magnituds pressupostàries 21/09
8. Les operacions de final d’exercici i les operacions de tancament de la comptabilitat.
9. Els comptes anuals
28/09

M. del Mar Domènech Sistané

Empleat públic
Empleats de les entitats del sector públic local que es regeixen per la comptabilitat pública (ajuntaments i consells comarcals així com els seus ens dependents com organismes autònoms i consorcis adscrits).

Dates: 7, 14, 21 i 28 de setembre
Horari: de 16 a 19 h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 90% de la totalitat del curs.

Gratuït

:
18/03/2022 - 02/09/2022
:
07/09/2022 - 28/09/2022
:
12
:
Curs virtual