Connexió del temps i espais educatius

Area:

OBJECTIUS

Aquesta formació té per objectiu plantejar com es pot impulsar en un municipi aquesta connexió dels temps i espais educatius. El paper dels municipis és central en desenvolupar la xarxa territorial d’agents educatius que ho facin possible. Com, des d’un procés participatiu, es poden generar objectius compartits, espais de coordinació i projectes comuns.

 

CONTINGUTS

El repte de connectar els temps i els espais educatius és una condició indispensable per tal de generar una Educació a Temps Complet. Avui no es pot pensar en una educació desconnectada i  segmentada. L’aprenentatge és social i ha de ser global. I per tant els diversos agents educatius han de participar en xarxa per enllaçar, connectar i projectar temps i espais compartits.

Es tracta, doncs, de fomentar estratègies locals que connectin els temps i espais educatius formals, no formals i informals, des de l’equitat i al servei de la millora de l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats.  Ho farem a partir de destacar diferents aspectes metodològics per dur-ho a terme, i alhora mostrar diverses experiències de municipis de les nostres comarques en que s’han iniciat processos amb aquesta orientació en sintonia amb l’Educació a Temps Complet – Educació 360.


Sr. Quim Brugué i Torruella, catedràtic ciència política, FEP - UdG i Sra. Arantza del Valle Gómez, Professora Titular. Departament de Psicologia. Universitat de Girona. Coordinador de la formació: Sr. Albert Quintana

Empleat públic
Tècnics i tècniques de les àrees d’educació, joventut i cultura dels ens locals de les comarques gironines.

Data 21/10/2022
Horari de 10,30h a 13h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:IL

Gratuït

:
12/07/2022 - 13/10/2022
:
21/10/2022 - 21/10/2022
:
2.5
:
Curs virtual