Connectivitat i Infraestructura Verda

Area:

 OBJECTIUS DEL CURS

Aportar conceptes i coneixements generals sobre connectivitat, Infraestructura Verda i veure alguns casos pràctics.

 

 CONTINGUTS DEL CURS

Programa:

1. (10:00 -10:45).Conservació de la biodiversitat, connectivitat ecològica i infraestructura verda a l’escala local. Ponent: Roser Campeny (Minuartia).

· Conceptes bàsics: biodiversitat, serveis ecosistèmics, infraestructura verda, connectivitat ecològica

· Característiques de la infraestructura verda i elements que la integren.

· Connectors ecològics i connectivitat ecològica.

 

2. (10:45 – 11:30). Planificació de la IV a Catalunya. Ponent: Pilar Vendrell. Servei de Planificació de l’Entorn Natural (DAACC, Generalitat de Catalunya).

· Marc Estratègic de referència.

· Antecedents a Catalunya i consideracions preliminars.

· L’Estratègia catalana d’infraestructura verda i de la connectivitat i restauració ecològiques

· Desplegament de la infraestructura verda a les diferents escales territorials

 

Pausa. (11:30 – 11:45).

 

3. (11:45 – 12:30). Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d’infraestructura verda. Ponent: Roser Campeny (Minuartia).

· Objectius i criteris adoptats per les Directrius

· Fases

· Treballs de definició del mapa de la infraestructura verda. Plans en redacció.

 

4. (12:30 – 13.15).Infraestructures i biodiversitat. Oportunitats per contribuir als objectius del Pacte Verd Europeu. Ponent: Carme Rosell (Minuartia).

· Pèrdua de biodiversitat i canvi climàtic. Europa passa a l’acció: el Pacte Verd

· Bones pràctiques

· Casos pràctics


Roser Campeny i Carme Rosell (Minuartia Estudis Ambientals SL). Pilar Vendrell, Cap de Secció de Plans i Projectes, Servei de Planificació de l’Entorn Natural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Generalitat de Catalunya

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona

Data: 26/10/2022
Horari: de 10h a 13.15h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:IL

Gratuït

:
05/09/2022 - 17/10/2022
:
26/10/2022 - 26/10/2022
:
3.25
:
Curs virtual