Comunicacions administratives 3

Temàtica:
Area:

Comunicacions administratives 3

Tant les empreses com l’Administració generen una activitat administrativa amb l’exterior (els clients i els usuaris) i dins la mateixa organització.
Les comunicacions administratives tenen un llenguatge propi, caracteritzat per la formalitat, la funcionalitat i l’eficàcia. El curs s’adapta a les formes de comunicació actual, com el correu electrònic, i es treballen documents divulgatius que sovint es publiquen en paper, però també a internet. Els continguts s’organitzen a partir dels textos que produeixen els alumnes en el seu àmbit laboral.

 

OBJECTIU GENERAL DEL CURS
Millorar la redacció de les comunicacions escrites que genera una empresa, des de l’àmbit privat o públic, per tal que siguin eficaces i correctes, tenint en compte les característiques del llenguatge administratiu (convencions, estil, estructura dels documents, etc.).

 

CONTINGUTS
• Tema 1. Introducció al llenguatge administratiu
• Tema 8. L’informe
• Tema 9. La resolució
• Tema 10. El certificat

 

OBSERVACIONS
El tema 1 és comú a tots els mòduls. És un tema introductori de referència bàsic per a la resta de temes.

 

REQUISITS D’ACCÉS AL CURS

El requisit per apuntar-se al curs és tenir el nivell C1 o bé haver fet algun curs de Comunicacions administratives previ, l’1 o el 2. Si algú té el C1, però no ha fet cap curs de Comunicacions administratives abans, també es pot apuntar al Comunicacions administratives 3.

CALENDARI CURS COMUNICACIONS ADMINISTRATIVES 3
Curs en línia
20 hores
Dedicació: 5 hores a la setmana
Inici: 30 de maig de 2022
Fi: 23 de juny de 2022

1a setmana 

Del 30 de maig al 5 de juny 

hores 

2a setmana 

Del 6 al 12 de juny 

hores 

3a setmana 

Del 13 al 19 de juny 

hores 

4a setmana 

Del 20 al 23 de juny 

hores 

Mètode de treball: Moodle i tutor

Consorci per a la Normalització Língüística de Girona (CNL)

Empleat públic
Empleats de les entitats del sector públic local de la demarcació de Girona.

CALENDARI CURS COMUNICACIONS ADMINISTRATIVES 3
Curs en línia
20 hores
Dedicació: 5 hores a la setmana
Inici: 30 de maig de 2022
Fi: 23 de juny de 2022

Els alumnes treballaran a través d'un Moodle al qual se'ls dona accés el primer dia de classe i on trobaran els materials. Tenen un professor que els anirà donant pautes per treballar el contingut i els corregirà els exercicis pràctics.

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.

Gratuït

:
03/05/2022 - 12/05/2022
:
30/05/2022 - 23/06/2022
:
20
:
Curs virtual