Comunicació Ambiental

Area:

Objectius del curs

  • Oferir una visió global sobre eines, tendències i nous formats en l’àmbit de la comunicació local i de la comunicació sobre l’emergència climàtica i la crisi de la biodiversitat.
  • Dotar de coneixements sobre com planificar i elaborar estratègies de comunicació efectives – i que promoguin la implicació de la societat – sobre clima i biodiversitat.
  • Marcar les pautes per a l’ús d’un llenguatge, textual i visual, comú i accessible en la comunicació ambiental.
  • Presentar casos pràctics d’èxit

Continguts del curs

PROGRAMA SESSIÓ 1: CONÈIXER. IMPLICAR-SE. DECIDIR

Continguts La comunicació per a la implicació requereix, com tota comunicació, de planificació i estratègia. Cal saber a qui ens dirigim (del target al buyer persona), amb quina finalitat, quina és la millor manera d’arribar a cada persona o col·lectiu i quines son les motivacions i les palanques necessàries per activar, en cada cas, la implicació. A partir de continguts teòrics i de casos pràctics dotarem els tècnics de medi ambient de coneixement i recursos per a la realització d’una estratègia efectiva de comunicació per a la implicació de la societat en la lluita contra la crisi climàtica i de biodiversitat i per facilitar la presa de decisions del ciutadà i per a una comunicació transversal dins l’ens local.

SESSIÓ 2: PUBLICITAT, MITJANS O XARXES?

La crisi climàtica és present en totes les disciplines de la comunicació. La publicitat (campanyes, anuncis, accions de màrqueting), els mitjans de comunicació (reportatges, articles, opinió, infografies) o les xarxes socials (Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) tracten el tema climàtic amb diferents objectius i llenguatges. A partir de continguts teòrics i, sobretot, d’exemples pràctics, dotarem els tècnics de medi ambient de coneixement i recursos per a l’explotació de les diferents disciplines en l’àmbit municipal i des de la pròpia àrea.

SESSIÓ 3. DELS BOOMERS A LA GENERACIÓ Z

“Fridays For Future” és el moviment iniciat per Greta Thunberg que reclama que les mesures científiques contra el canvi climàtic siguin ateses pels dirigents. Estudiants d’arreu del món ja es mobilitzen mitjançant vagues i manifestacions els divendres. Els joves doncs son els protagonistes d’aquest moviment o d’altres amb objectius similars, com és Rebel·lió o Extinció, que organitza protestes en contra de la crisi climàtica, la pèrdua de la biodiversitat, el risc d’extinció humana i l’esfondrament ecològic. Farem un repàs als codis comunicatius que arriben a les diferents generacions: de la X a la Z. Aquest coneixement servirà als tècnics municipals a l’hora de plantejar accions de comunicació i educació adreçades als diferents públics.


Susanna Méndez Comunicació & Sostenibilitat

Empleat públic
Curs de formació en la comunicació ambiental, dirigit a tècnics de les administracions locals de la demarcació de Girona, amb l'objectiu de saber comunicar millor perquè el missatge sobre l'emergència climàtica i la crisi de la biodiversitat arribi a la societat.

Dates 19, 20 i 21 de setembre de 2022
Horari d'11h a 14h
Plataforma virtual ZOOM

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:IL

Gratuït

:
04/05/2022 - 20/06/2022
:
19/09/2022 - 21/09/2022
:
9
:
Curs virtual