Bastó Policial Extensible

Area:

Utilitzar el bastó policial extensible d’acord amb els principis bàsics d’actuació i, en especial, d’acord amb els criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

Contingut:

 Marc legal aplicable i principis bàsics d’actuació.

·     Característiques tècniques del bastó policial extensible.

·     Pràctica de l’ús del bastó policial extensible.

·     Proporcionar les habilitats bàsiques per a la correcta formació en la utilització del BPE.

·     Pràctica de l’ús del bastó policial extensible. I les seves tècniques aplicables.

·     Dotar d’aquelles tècniques bàsiques que ens puguin ajudar en la tasca policial.


Lluís Torres

Empleat públic
Policies locals de la província de Girona.

Dies 27,28,29 i 30 de setembre de 2021 i 1 d'octubre de 2021 de 9h a 15h.

Gratuït

:
17/06/2021 - 20/09/2021
:
27/09/2021 - 01/10/2021
:
30
:
Curs presencial
:
Pl. Cataluny s/n de Pals
Pals, Alt Empordà