Avaluació de projectes -segona edició

Area:

En aquest curs es tractaran els següents continguts:

1.Disseny d’indicadors i sistemes d’avaluació. 1.1. Què significa “mesurar l’impacte” d’una acció, projecte o estratègia? 1.2.Per a què son necessaris els indicadors? 1.3. Perquè cal mesurar l’impacte? 1.4.Exemple de mesures d’impacte d’altres organitzacions similars. 1.5. Mals exemples d’indicadors. 1.6. La diferència entre objectius, variables i indicadors. 1.7. Selecció d’una variable representativa o paràmetre. 1.8. Confecció pas a pas d’un indicador. 1.9.Els indicadors SMART. 1.10. Tipus d’indicadors. 1.11. Els inductors, proxis o KPls. 1.12. Els mitjans de verificació. 1.13. Criteris per al disseny d’un bon indicador. 1.14. Selecció d’indicadors. 1.15. La gestió dels indicadors.

2. Planificació temporal i control de l’entrega del projecte. 2.1. Possibles conseqüències d’una mala planificació. 2.2. Adquirir la mentalitat planificadora. 2.3.Les bases d’una bona planificació. 2.4. La planificació temporal detallada. 2.5. Tècniques de planificació eficient. 2.6. Programari informàtic de suport. 2.7. La monitarització i seguiment d’un projecte. 2.8.Controlar un projecte. 2.9. Manternir-lo sobre el previst. 2.10. Reconduir les desviacions de temps i cost. 2.11. Gestió dels riscos.


Pitagora

Empleat públic
Personal de l'administració pública local de la Província de Girona.

Dies 8,15,22 i 29 de novembre de 2021 de 9,30h a 13,15h

Gratuït

:
14/09/2021 - 25/10/2021
:
08/11/2021 - 29/11/2021
:
20
:
Curs virtual