XIè Seminari “Ramon Massaguer” d’actualització jurídica i dret local 2023

Temàtica:
Area:

 

Objectiu

L’objectiu d’aquest seminari és analitzar temes d’actualització juridicoeconòmica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de la demarcació de Girona.

L’estructura d’aquest seminari pretén generar un fòrum de debat entre els assistents sobre els temes tractats.

Organització

L’organització és a càrrec de la Diputació de Girona. Enguany s’estableixen 6 sessions de formació en modalitat presencial, en horari de 9h a 13.30h amb un total de 24 hores lectives.

Destinataris

El seminari s’adreça fonamentalment a les persones que desenvolupen funcions de secretaria i intervenció, així com als tècnics de l’Administració local.

 

Programa de les sessions

  • Benvinguda del president o de la persona en qui delegui.
  • Presentació dels docents.
  • Ponències sobre la matèria objecte de la sessió.
  • Precs i preguntes.

 

Programa i calendari de les sessions

Primera sessió: SESSIÓ INAUGURAL_ 31/03/2023

“Constitució i definició del cartipàs municipal dels nous Ajuntaments”

Sr. Alfred Lacasa Tribó, secretari d’administració local de l’Ajuntament de Blanes

 

Segona sessió: 28/04/2023

“Contractació pública reservada a Centres especials de Treball i empreses d’Inserció”

Sra. Vanesa Felip Torrent, presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia, COSITAL Valencia.

 

Tercera sessió: Dijous 22/06/2023

“Ordenança model reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl”

Sra. Trini Capdevila Fígols, cap dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Sant Pedor

 

Quarta sessió: 29/09/2023

“Novetats d’actualització jurídica de les ordenances fiscals municipals”  

Sra. Llum Rodríguez Rodríguez, síndica de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, exgerent de l’organisme de recaptació i gestió tributaria de la Diputació de Barcelona

 

“Aspectes jurídics rellevants en actes registrals i qualificacions registrals derivats del procediment de recaptació de tributs locals”  

Ponent: Sra. Emília Fuensanta Peñafiel Hernández, registradora de la Propietat de Girona

Gerència de l’organisme autònom XALOC de la Diputació de Girona

 

Cinquena sessió: 27/10/2023

“Escenaris de confusió entre convenis, contractes i subvencions. Aspectes pràctics.” “Encàrrecs a mitjans propis. Elements i requisits per no ser una ficció.”

Sra. Teresa Moreo Marroig, exinterventora delegada de la CAIB. Presidenta del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de les Illes Balears.

 

Sisena sessió: 24/11/2023

“Novetats legislatives en habitatges i la seva incidència en el món local”

Sr. Aleix Canals Company, advocat associat al despatx Clavell Canals Consulting,  especialista en dret administratiu, dret urbanístic i habitatge.

“Els habitatges d’ús turístic. Regulació i límits d’intervenció”

Sra. Anna Martínez Ribas, subdirectora general d’Ordenació i Inspecció Turística de la Direcció General de Turisme

“La tramitació dels habitatges d’ús turístic.”

Sra. Cristina Puñonosa Bengochea, gerent de l’Oficina de Gestió Empresarial


Veure programa

Empleat públic
El seminari s’adreça fonamentalment a les persones que desenvolupen funcions de secretaria i intervenció, així com als tècnics de l’Administració local de la demarcació de Girona.

Enguany s'estableixen 6 sessions de formació en modalitat presencial.
Dates: 31/03, 28/04, dijous 22/06, 29/09, 27/10 i 24/11/2023
Horari: de 9h a 13.30h amb un total de 27 hores lectives.

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:100

Gratuït

:
13/02/2023 - 24/03/2023
:
31/03/2023 - 24/11/2023
:
24
:
Curs presencial
:
Hotel Carlemany - Sala Catalunya - Plaça Miquel Santaló i Pavorell, 1, 17002 Girona
Girona, Gironès