Xè Seminari “Ramon Massaguer” d’actualització jurídica i dret local 2022

OBJETIUS

L’objectiu d’aquest seminari és analitzar temes d’actualització juridicoeconòmica, fent especial èmfasi en les darreres modificacions legals i jurisprudencials que afecten les entitats locals, per tal de facilitar la tasca diària al personal dels ajuntaments de la demarcació de Girona.

 

CONTINGUTS

Sessió inaugural 29/04/2022

“Cinc tesis sobre els Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local” ,  Sr. Ignacio Soto Valle,  Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, Secretari d’Administració Local, President Honorari de l’Uniòn des Dirigeants Territoriaux de l’Europe (UDITE).

Aquesta sessió compta amb l’assistència del Sr. Ramon Massaguer Meléndez, Director General de la Fundació Puigvert i fill de Ramon Massaguer i Mir, Secretari General de la Diputació de Girona de juliol de 1984 fins juny de 1989. En homenatge al seu mestratge jurídic municipal, a partir d’enguany dóna nom al Xè Seminari Ramon Massaguer d’actualització jurídica i dret local.

 

2a sessió 27/05/2022 – “Taxes, preus públics i prestacions patrimonials no tributàries.  Expedient d’aprovació de l’ordenança fiscal del servei de cementiri”

“Taxes, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries: la seva regulació”,  Dr. Sebastià Martínez de Trinchería,  Cap de gestió tributària de l’Ajuntament de Girona i professor associat de l’àrea de dret financer i tributari de la Universitat de Girona

“Presentació de la guia en relació a l’expedient d’aprovació de l’ordenança fiscal del servei de cementiri”,  Dr. Albert Navarro García,  Professor agregat de l’àrea de dret financer i tributari del Departament de Dret Públic i coordinador del Màster en Gestió Administrativa de la Universitat de Girona

 

3a sessió 30/06/22 _ “Principals novetats de la legislació urbanística catalana i les valoracions d’immobles, en especial, el valor de referència.”, amb el Sr. Agustí Serra i Monté, director general d’Ordenació del Territori i urbanisme

“Ponència sobre Cadastre Immobiliari. Introducció: Normativa Cadastral. Impostos locals. Valoració: Valoració Cadastral i ponències de Valor. Valors de Referència. Formació i Manteniment del Cadastre: Model de manteniment Cadastral. Procediment d’incorporació de dades cadastrals. Ponents de la Gerència Territorial del cadastre de Girona, el sr. Joan Vila Senent, cap del Servei de Coordinació de Processos Cadastrals i la Sra. Carmen Giménez Gómez, gerent territorial.

 

4a sessió 23/09/2022 _ “Anàlisi de riscos de control intern en el context dels plans antifrau”, 

“L’avaluació del risc de l’ens local en els plans antifrau”, amb el Sr. Lluís Maria Corominas i Díaz, Director de la Fundació Transparència i bon Govern (ACM) 

“L’anàlisi de riscos de control intern”L’experiència de l’Ajuntament del Pinòs; amb el Sr. Alberto Oliver Pérez, interventor de l’Ajuntament del Pinòs i L’experiència de l’Ajuntament de Tarragona; amb el Sr. Jose Fernando Chicano Javega , interventor general de l’Ajuntament de Tarragona

 

5a sessió 21/10/2022 _ “Marc d’integritat institucional i bústies ètiques”

“Els Ajuntaments davant del repte d’elaborar un Marc d’integritat institucional” amb la Sra. Begoña Ballvé Jerez, Interventora accidental, Compliance Officer de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

“L’experiència de la bústia ètica de l’Ajuntament de Barcelona”,  amb el Sr. Michael Donaldson Carbón, Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern i la Sra. Rosa Maria Sánchez Sánchez, Directora de Serveis d’Anàlisi de l’Ajuntament de Barcelona.

 

6a sessió 25/11/2022 _ “Els mecanismes previstos a la normativa de contractació per fer front a la crisi de les matèries primeres”,  Sra. Gemma Enfedaque Montes, Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública.

 

7a sessió 16/12/2022 _ “La contractació de les persones a l’administració local al dia. Novetats normatives i jurisprudencials”, Ignasi Beltran de Heredia Ruiz. Professor Agregat i TU Acreditat. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).


Veure programa de continguts

Empleat públic

29 d'abril, 27 de maig, 30 de juny, 23 de setembre, 21 d'octubre, 25 de novembre i 16 de desembre de 2022
de 9h a 12h

Gratuït

:
01/04/2022 - 26/04/2022
:
29/04/2022 - 16/12/2022
:
21
:
Curs semipresencial
:
Modalitat mixta. Sessió inaugural híbrida (Aula Magna Casa Cultura de Girona), la resta telemàtica a través de la plataforma Zoom.
Girona, Gironès