Visualització de dades: Flourish, Datawrapper i bones pràctiques 2023

Area:

Josep Serra Martí, tècnic de disseny de l'àrea de Difusió de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: 9, 16 i 23 de novembre de 2023
Horari: de les 12 a les 14 h

AF:IL

 

Objectius del curs

Nocions bàsiques de visualització de dades i aplicació pràctica en dues eines de creació de gràfics en línia, Flourish i Datawrapper.

L’enfocament del curs és eminentment pràctic i visual, basat en la realització d’exemples pas a pas per conèixer el funcionament i les principals característiques i particularitats d’aquestes dues eines.

 

Continguts del curs

 • Bones pràctiques en visualització de dades
  • Abans de començar
  • Escolliu el gràfic adequat
  • Faciliteu la comprensió
  • Seguiu bones pràctiques
  • Milloreu l’accessibilitat
 • Introducció al Flourish
  • Funcionament i característiques
  • Exemples pas a pas
 • Introducció al Datawrapper
  • Funcionament i característiques
  • Exemples pas a pas

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Gratuït

:
09/10/2023 - 06/11/2023
:
09/11/2023 - 23/11/2023
:
6
:
Curs virtual