Tramitació d’ordenances i reglaments_3a ed

Area:

Objectius del curs:

 1. Repassar el procediment general per a l’aprovació d’ordenances i reglaments.
 2. Estudiar les novetats introduïdes per la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu.
 3. Estudi de modelatges i modificacions.

Establir pautes per a l’exercici de les Consultes Públiques

Continguts del curs:

 1. La potestat reglamentària municipal.
 • Concepte
 • Fonament legal
 • Límits a la potestat reglamentària
 • Àmbit subjectiu i objectiu

 

 1. Concepte i classes d’ordenances

 

 1. Les novetats de la Llei de procediment que incideixen directament en la potestat reglamentària local.
 • Especial referència als articles 128 a 133 LPAC.
 • Els principis de bona regulació.

 

 1. Procediment d’elaboració dels Reglaments i les ordenances
 • Normativa aplicable
 • Fases del procediment
 • Pla anual normatiu
 • Consulta ciutadana
 • Iniciativa normativa
 • Elaboració
 • Aprovació inicial i definitiva
 • Avaluació posterior

Marta Cuesta Garcia, Secretària general de l'Ajuntament de Rubí

Empleat públic
Empleats d'ens locals de la demarcació de Girona

Dates 18 i 21 d’octubre de 2022
Horari (en línia) 10.00h - 12.30h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:25

Gratuït

:
03/10/2022 - 14/10/2022
:
18/10/2022 - 21/10/2022
:
5
:
Curs virtual