Taller pràctic del document electrònic: Tot allò que hem de saber en el nostre dia a dia (Girona) 2024

Area:

Equip de l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica (eMunicipis) de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona que consulti, editi, digitalitzi o utilitzi documents en el seu dia a dia. Aquest curs no està pensat per a personal expert en el cicle de vida del document electrònic o si les metadades estan entre el seu vocabulari habitual.

Dates: 16, 23 de febrer i 7 de març de 2024
Horari: de 9.30 h a 13.30 h
Total hores curs: 16 h (12 h lectives + 4 h treball)

Metodologia:
Combinació de teoria amb pràctica, reforçat per grups de treball i la recerca de casos reals.
Es recomana, dins les possibilitats, portar un ordinador portàtil per poder realitzar les pràctiques.

Aforament: 30 places

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics i necessaris del document electrònic en el treball del dia a dia per poder fer-ne una bona gestió i extreure’n totes les avantatges possibles.

El curs serà eminentment pràctic i participatiu. Es fomentarà la posada a la pràctica del contingut teòric aplicat al lloc de treball dels assistents.

 

Continguts

 • Què és el document electrònic?
 • Tipus d’extensions d’arxius.
 • Metadades: que són, per que serveixen i com modificar-les/consultar-les.
 • Autenticació i signatura en el món electrònic
 • Document original i còpies autentiques. CSV.
 • Digitalització segura de documents.
 • Documents de treball.
 • Reutilització de la documentació.
 • Què és un expedient electrònic?
 • Documents electrònics en l’intercanvi entre organitzacions i amb la ciutadania.
 • Índex electrònic.
 • Model de gestió documental. Què és, perquè en necessito un i com m’afecta en el dia a dia

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència.
 • En les formacions virtuals:
  • es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent.
  • també caldrà superar una prova d’assoliment.
  • cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
  • es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta  els requisits dels punts anteriors, d’accés, participació i expedició de certificats.

 

Gratuït

:
19/01/2024 - 12/02/2024
:
16/02/2024 - 07/03/2025
:
16
:
Curs presencial
:
Aula B de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès