Taller de prevenció i gestió de conflictes d’interessos 2024


Concepción Campos Acuña. Doctora en dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Té un màster en dret de les administracions i institucions públiques, i és especialista en gestió pública local. Secretària (actualment en excedència) del govern local de l’Ajuntament de Vigo. Professora col·laboradora a INAP, CEDDET, EGAP, FEMP, FEGAMP, FIASEP, USC i UAB, entre d’altres. És membre tècnica de la Xarxa de Transparència de la FEMP i del Comitè per a la Millora de la Regulació Econòmica del Ministeri d’Economia i Competitivitat i del Grup de Treball de la Comissió de Societat de la Informació i Noves Tecnologies de la FEMP. És professora associada de dret administratiu a la Universitat Rovira i Virgili.

Empleat públic
Cos de secretaris, treballadors públics i representants de l’Administració local i de tot el seu sector públic que estiguin interessats en els àmbits del bon govern, la transparència, la modernització i la millora de l’Administració i la participació ciutadana.

Dijous, 29 de febrer de 2024
Horari: de 9 h a 14 h


AF:35

Objectius

 • Adquirir coneixements teòrics sobre la prevenció i la gestió del conflicte d’interessos.
 • Identificar, delimitar i comprendre la figura del conflicte d’interessos, a fi de facilitar-ne la detecció i la resolució.
 • Aplicar aquests coneixements en exercicis pràctics relacionats amb l’activitat habitual de l’Administració.
 • Disposar d’eines per a la gestió dels riscos associats.

Continguts

 • El conflicte d’interessos en la gestió pública local: concepte i tipologia (aparent, potencial i real).
 • Figures afins en la legislació: abstenció i recusació i supòsits d’incompatibilitat en l’àmbit local.
 • La gestió dels conflictes d’interessos com a mesura de prevenció del frau i la corrupció.
 • Referència especial a l’Ordre  HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • El paper de la declaració d’absència de conflictes d’interessos com a mesura de contingència del risc de frau i corrupció.
 • Mesures per abordar la gestió dels conflictes d’interessos: aspectes de procediment i especialitats de la contractació pública.
 • Les especialitats del món local: la dualitat política i d’empleats públics.
 • Declaracions de béns, interessos i situacions dels membres de la corporació i titulars de llocs directius.

El taller s’estructura en dues parts. En la primera part s’exposaran els principals aspectes reguladors que afecten la gestió dels conflictes d’interessos. L’enfocament serà pràctic i directe, centrat en la realitat operativa i funcional de les entitats locals.

En la segona part (de dues hores de durada) es treballarà, en grups de quatre o cinc persones, per identificar, delimitar i comprendre la figura del conflicte d’interessos; gestionar els riscos associats; conèixer les claus per detectar i resoldre els eventuals conflictes plantejats, i posar en comú conclusions per a l’aprenentatge i la implementació del procediment de gestió.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

 

 

 

Gratuït

:
08/02/2024 - 27/02/2024
:
29/02/2024 - 29/02/2024
:
5
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès