Superar l’adversitat: resistència i resiliència 2023

Area:

 

Objectius del curs

 1. Oferir els coneixements necessaris per adquirir un caràcter resistent.
 2. Conèixer els fonaments de la resiliència i els processos que implica.
 3. Revisar experiències personals per connectar-les amb possibles processos de resistència i resiliència.

 

Continguts del curs

I. Resistència i resiliència

1.1. La resistència: una habilitat complexa

1.2. Acceptació de la pròpia responsabilitat: l’actitud assertiva

1.3. Els principis de la resiliència

 

II. Obstacles per poder ser una persona resistent 

2.1. El pessimisme

2.2. El victimisme

2.3. L’optimisme incondicional

 

III. Canvis i resistència 

3.1. El canvi de percepció

3.2. Reducció d’experiències negatives

3.3. El pensament i el caràcter de complexitat paradoxal

3.4. Exercicis per augmentar la capacitat de resistència

3.5. La serendipitat

 

IV. La persona resilient 

4.1. Els patrons implícits en un procés resilient

4.2. Exercicis per afavorir els processos resilients

4.3. La logoteràpia

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Toni Bardera i Trull, professor en comunicació i habilitats socials.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: divendres 3 de novembre i dilluns 6, 13 i 20 de novembre i 1 de desembre
Horari: de 9.30 a 13.30 h

AF:25

Gratuït

:
31/08/2023 - 26/10/2023
:
03/11/2023 - 01/12/2023
:
20
:
Curs presencial
:
Casa Cultura
Girona, Gironès