Resolució de conflictes en el treball en equip (Girona) 2024

Area:

Toni Bardera i Trull, professor en comunicació i habilitats socials.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

Dates: Divendres 1, 8, 15, 22 de març i 5 d’abril de 2024
Horari: de 9:30 h a 13:30 h

AF:25

 

Objectius del curs

 • Oferir les estratègies fonamentals per poder afrontar els conflictes de manera assertiva.
 • Gestionar i participar en les reunions de manera sinèrgica.
 • Aprendre a negociar de manera assertiva.

 

Continguts del curs

QÜESTIONS INTRODUCTÒRIES

 • El conflicte com a fruit de les interrelacions personals.
 • Serveixen per a alguna cosa els conflictes?

EL TREBALL EN EQUIP

 • Els principis fonamentals del treball en equip.
 • Avantatges i inconvenients del treball en equip.

LES REUNIONS

 • La reunió: un càstig o una eina útil de treball?
 • Els factors que originen reunions deficients.
 • Preparació i desenvolupament d’una reunió efectiva.
 • Com boicotejar una reunió.

LA NEGOCIACIÓ

 • Els diferents tipus de negociacions i el seu procés.
 • Els errors més habituals en una negociació.
 • Estratègies de negociació assertiva.
 1. LA PRÀCTICA ASSERTIVA DE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
 • La seqüència d’actuació en situacions de conflicte.
 • Jocs de rol simultanis per parelles.

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova d’assoliment.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Gratuït

:
05/02/2024 - 28/02/2024
:
01/03/2024 - 05/04/2024
:
20
:
Curs presencial
:
Aula B de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès