Quan el vincle laboral no és l’adequat: xantatge emocional i relacions destructives 2023

Area:

 

Objectius del curs

 1. Saber detectar i afrontar adequadament el xantatge emocional.
 2. Aprendre a gestionar les emocions que les relacions destructives generen.
 3. Conèixer el marc legal preventiu per evitar abusos que puguin afectar greument la nostra vida laboral i personal.

 

Continguts del curs

I. QÜESTIONS PRÈVIES 

 • Relacions limitadores i relacions destructives
 • Per què s’alimenta conscientment una relació destructiva?

 

II. EL XANTATGE EMOCIONAL 

 • Semblances entre el xantatge delictiu i el xantatge emocional
 • Els tipus més habituals de xantatge emocional
 • El vincle emocional agressor/a-víctima
 • Les creences limitadores que alimenten el xantatge
 • Un pla estratègic per evitar ser víctima d’un xantatge emocional

 

III. L’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC 

 • Què és i què no és l’assetjament psicològic?
 • El perfil emocional i conductual de l’assetjador/a
 • El perfil psicològic de la víctima
 • El desenvolupament de l’assetjament
 • Conseqüències a curt i llarg termini d’un assetjament psicològic
 • L’assetjament laboral
 • Marc legal actual per prevenir tot tipus d’assetjament laboral

 

S’expedirà un certificat d’assistència als participants que hagin assistit al 80 % del curs.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Toni Bardera i Trull, professor en comunicació i habilitats socials.

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

divendres 20 i 27 d’octubre i 10,17 i 24 de novembre
de 9.30 a 13.30 h

AF: 25

Gratuït

:
10/08/2023 - 13/10/2023
:
20/10/2023 - 24/11/2023
:
20
:
Curs presencial
:
Aula 4, 2n pis de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès