QGIS per a tècnics de l’administració pública 2023

Area:

Objectius del curs

Oferir una formació en eines SIG – QGIS dirigida al personal tècnic de l’administració pública per mostrar el potencial i promoure l’ús d’aquesta tecnologia per facilitar la gestió de la informació territorial mitjançant la resolució de casos pràctics.

 

Continguts del curs

Sessió 1: Creació i edició de capes amb eines d’edició avançada:

 • Fonts de dades: ICGC, Cadastre, LiDAR, OSM, imatges Sentinel.
 • Serveis WMS: connexions a servidors de cartografia i ortofotos.
 • Formats de capes vectorials: Shapefile, GeoJSON, GeoPackage i capes temporals.
 • Sistemes de referencia de coordenades.
 • Crear una capa d’edificis: Edificis adjacents, patis interiors, volumetria,     acotacions, autoacoblament de geometries, traçador de geometries.
 • Crear un carrerer: interseccions, passos elevats, invertir direccions carrers.
 • Crear capa de localització de contenidors a partir de coordenades XY.

Sessió 2: Construcció d’una base territorial municipal

 • Complements de QGIS: Spanish Inspire Cadastral Downloader, Cadastral Classifier, OpenICGC.
 • Crear una base de dades
 • Unió de taules.
 • Simbolització avançada de capes.
 • Etiquetatge de capes.
 • Assignar numero de portal del cadastre, a una parcel·la.

Sessió 3: Eines de geoprocessament, anàlisi i tractament de dades

 • Selecció d’entitats
 • Calculadora de camps
 • Tallar capes
 • Unir capes per atribut comú.
 • Unir capes per proximitat.
 • Dissoldre geometries adjacents
 • Superposició de capes
 • Intersecar capes
 • Buffers o àrees d’influència
 • Calcular centroides
 • Recompte de punts en polígons

 

Sessió 4: Elaboració d’una sèrie cartogràfica. Recollida de dades de camp

 • Crear una composició amb diferents mapes.
 • Generar mapa de situació.
 • Inserir esquema d’una sèrie de mapes.
 • Crear un caixetí de
 • Introduir títols i texts variables, numeració automàtica.
 • Exportar mapa a imatge i pdf.
 • Introducció a la preparació de dades i formularis per la recollida de dades de camp amb l’aplicació QField.

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants  que hagin assistit al 80% de les hores i superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ
 • Personal d’ens locals de la demarcació de Girona.
CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (ex. cos de policia, tècnics d’àrees concretes…etc), nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, cosa que s’especificarà concretament en cada curs.
 • En la resta de casos serà per ordre d’inscripció segons aforament.
INSCRIPCIONS
 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació, tals com adreça, municipi, telèfon etc.
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu, no s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari tenir les dades com DNI, nom i els dos cognoms ben escrits, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.
(Si us plau, reviseu el vostre usuari a EL MEU COMPTE a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat) per tal d’evitar ser exclosos de les formacions per aquests motius)
 
CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris haureu de signar la vostra presència a l’entrada i sortida, en les virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que us apareixeran en format pregunta a la vostra pantalla en diferents moments de la sessió i haureu de clicar conforme l’esteu seguint, així com superar una prova d’assoliment.
 • Altrament, cal que quan cliqueu estigueu degudament acreditats al Zoom amb el vostre nom, cognoms i ens local al qual pertanyeu per poder-vos identificar, en cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència. 
 • Es requereix l’ús d’ordinador en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils, per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com la disponibilitat de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament a la formació.
 • El fet de formalitzar la inscripció d’un curs, comporta l’acceptació dels requisits esmentats per part de la persona inscrita.

Lluís Vicens Franquesa i Ferran Orduña Aznar - Tècnics-analistes SIG del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Empleat públic
El curs està adreçat a tècnics municipals d'ens locals de la demarcació de Girona amb coneixements previs en SIG i en concret del programa QGIS en qualsevol de les seves versions.

Dates: 20, 22, 27 i 29 de juny de 2023
Horari: 10:00 – 13:00 h

AF:50

Gratuït

:
03/05/2023 - 13/06/2023
:
20/06/2023 - 29/06/2023
:
12
:
Curs virtual