Prevenció de l’Assetjament a la Feina 2023

Area:

 

Objectius del curs

 • Conscienciar el treballador sobre els diferents tipus d’assetjament a l’entorn.
 • Donar a conèixer els diferents tipus d’assetjament.
 • Donar a conèixer mesures preventives que es poden adoptar.
 • Donar a conèixer les repercussions de l’assetjament.
 • Donar a conèixer el protocol d’actuació en els casos d’assetjament a la feina.

 

Continguts del curs

1. Diferents orígens de conductes violentes a l’entorn laboral:

 • Conflicte entre companys
 • Assetjament psicològic laboral
 • Assetjament sexual o per raó de sexe
 • Agressions produïdes per usuaris o persones externes

2. Protocols per prevenir, diagnosticar i afrontar les situacions d’assetjament: estructura bàsica

 • Definicions
 • Mesures preventives
 • Protocol d’actuació
 • Implantació i difusió
 • Funcions i responsabilitats

3. Què és i què no és assetjament. Els conflictes entre persones a la feina. L’abús de poder.

4. Repercussions de l’assetjament en la víctima i en l’organització

5. Cas pràctic: activació del protocol d’assetjament

Es tracta d’un curs eminentment pràctic on els assistents hauran de participar activament en el protocol proposat per la docent.

 

S’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament als participants que hagin assistit al 80 % del curs i hagin superat la prova final.

 

REQUISITS D’ACCÉS, PARTICIPACIÓ I EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS ALS CURSOS QUE OFERIM DES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

QUI POT ACCEDIR A LA FORMACIÓ

 • Personal dels ens locals de la demarcació de Girona.

CRITERI D’ACCEPTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

 • Depenent del curs, es donarà prioritat a determinats perfils d’usuari (p. ex., cos de policia, tècnics d’àrees concretes, etc.) o al nombre d’inscrits d’un mateix ens o àrea geogràfica, la qual cosa s’especificarà en cada activitat.
 • En la resta de casos, se seguirà el criteri d’ordre d’inscripció, d’acord amb l’aforament.

INSCRIPCIONS

 • Cal estar degudament inscrit al portal de formació, amb les dades de la corporació completades (adreça, municipi, telèfon, etc.).
 • Cal inscriure’s amb el correu electrònic corporatiu. No s’admetran inscripcions fetes amb el correu personal.
 • És necessari introduir ben escrites les dades del DNI i del nom i els dos cognoms, amb les majúscules corresponents, ja que seran les que constaran automàticament als certificats d’assistència.

(Si us plau, reviseu el vostre usuari a «El meu compte», a l’enllaç Portal de formació de la Diputació de Girona (ddgi.cat), per evitar que se us exclogui de les formacions pels motius esmentats.)

 

CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 • Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80 % del curs.
 • En les formacions presencials, els usuaris han de signar el full d’assistència. En les formacions virtuals es faran diversos controls a cada sessió, que apareixeran en format pregunta a la pantalla de l’usuari en diferents moments de la sessió i que haurà de clicar a mesura que vagin apareixent. També caldrà superar una prova d’assoliment.
 • Cal que els alumnes estiguin degudament acreditats a la plataforma Zoom, amb el nom, els cognoms i l’ens local al qual pertanyen per poder-se identificar. En cas contrari, no es podrà expedir cap justificant ni certificat d’assistència.
 • Es requereix l’ús d’ordinador —en comptes de tauletes i altres dispositius mòbils— per tal d’assegurar que funcionin correctament els controls, així com disposar de càmera i micròfon, indispensables per poder participar activament en la formació.
 • La formalització de la inscripció a un curs comporta que la persona inscrita accepta els requisits d’accés, participació i expedició de certificats anteriors.

Magda Vidal Pou, tècnica de prevenció de riscos de la Diputació de Girona

Empleat públic
Personal d'ens locals de la demarcació de Girona.

4 d'octubre de 2023
de 10 a 13h

AF:40

Gratuït

:
10/08/2023 - 27/09/2023
:
04/10/2023 - 04/10/2023
:
3
:
Curs presencial
:
Sala de plens de l'Ajuntament d'Olot - c. Passeig Ramon Guillamet, 10, 1a planta - Olot
Olot, Garrotxa