Pressupostos participatius: l’instrument estrella de la participació ciutadana en el món local 2023

Objectius

 • Desmentir els tòpics dels pressupostos participatius i definir on es circumscriuen en un context d’aprofundiment democràtic.
 • Treballar el concepte de participació cap a dins i aportar reflexions, elements d’anàlisi i metodologies per implementar els pressupostos participatius amb garanties d’èxit.
 • Analitzar experiències i models dels municipis catalans en els darrers anys.
 • Definir les fases, les etapes i les eines metodològiques en línia (online) i fora de línia (offline).
 • Dotar de les capacitats tècniques necessàries i les orientacions polítiques bàsiques per poder dissenyar i dinamitzar un procés de pressupostos participatius que s’adapti a les característiques i particularitats locals (municipis petits i mitjans, fonamentalment).

 Continguts

 1. Contextualització general. Participació ciutadana: moda o necessitat?
  1. Democràcia deliberativa, democràcia representativa i democràcia directa: la confusió permanent.
  2. Pressupostos participatius: de quin tipus de participació/democràcia estem parlant?
  3. Per què necessitem incorporar la participació a l’hora d’elaborar els pressupostos?: la irrupció dels problemes maleïts i la crisi de legitimitat política i institucional.
  4. Generar intel·ligència i democratitzar les polítiques públiques: com es fa a través d’un procés de pressupostos participatius.
  5. La gestió interna dels pressupostos participatius. Com aconseguir la transversalitat.
 2. Pressupostos participatius: com es fan?
  1. Els promotors.
  2. Característiques generals d’un procés de pressupostos participatius.
  3. Les fases d’un procés de pressupostos participatius.
  4. Les tècniques i els mètodes per dinamitzar les fases del procés.
  5. La gestió interna d’un procés de pressupostos participatius.
 3. A la pràctica!
  1. L’estructura orgànica d’un procés de pressupostos participatius: el grup promotor, la comissió interdepartamental, la comissió política i la comissió de seguiment/avaluació.
  2. Quina quantitat posem a debat i de quin capítol del pressupost?
  3. Què és una despesa corrent i que és una inversió? Com ho expliquem?
  4. Com i amb qui s’han de dissenyar i pactar les normes del procés?
  5. Les condicions de les propostes.
  6. Qui podrà participar en cadascuna de les fases? Com hi podrà participar? A través de quins canals i mitjans podrà fer-ho?
  7. Com vehiculem la participació presencial?
  8. Com vehiculem la participació en línia?
  9. Combinació de la participació presencial i la participació en línia.
  10. Estratègies de comunicació, persuasió i seducció.
  11. Gestió interna del procés.
  12. El retorn.
  13. La campanya de difusió i comunicació.
 4. Errors a evitar i aspectes a millorar.
  1. Exposició final dels principals errors a evitar i dels aspectes a millorar a l’hora de dissenyar i dur a terme un procés de pressupostos participatius.

Daniel Tarragó Sanfeliu, soci director de Neòpolis, consultoria estratègica d’innovació social especialitzada en el disseny i la dinamització de processos de participació ciutadana, l’elaboració de planificacions estratègiques, el disseny i l’avaluació de polítiques públiques i la investigació per enquesta. Professor associat del Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat professor associat a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), professor associat del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona (UdG) i professor visitant de la Universidad de Concepción, a Xile.

Empleat públic
Treballadors i càrrecs electes que tinguin responsabilitats a l’Administració local i el seu sector públic i que estiguin interessats en els àmbits del bon govern, la transparència i la participació ciutadana.

Data: els divendres 13 i 20 d’octubre de 2023
Horari: de 10 h a 14 h
Modalitat: presencial
Lloc: Aula A Casa de Cultura de Girona

AF_80

Gratuït

:
14/04/2023 - 11/10/2023
:
13/10/2023 - 20/10/2023
:
8
:
Curs presencial
:
Aula A de la Casa de Cultura _ Pl. Hospital 6, 17002 - Girona
Girona, Gironès