Operativa policial amb targetes de mobilitat reduïda (Caldes)

Temàtica:
Area:

Objectius del curs

 • Formar als agents de les policies locals, vigilants municipals, vigilants de zones regulades amb horaris, (amb una part teòrica i una part pràctica) per tal de detectar picaresques, mal ús, infraccions administratives i les infraccions penals relacionades amb les utilitzacions/models de targetes per a persones amb mobilitat reduïda, així com sensibilitzar els agents de les dificultats de moviment que tenen els discapacitats.

Continguts del curs

TEMARI DE LA FORMACIÓ

 • Normativa que regula les zones de discapacitats
 • Descripció gràfica dels diferents models de targeta (models, mides etc…)
 • Obligacions i drets que tenen els titulars de les targetes
 • Tenir referències de les targetes que expedeix un ajuntament anualment
 • Possibilitats d’estacionament que tenen els usuaris d’una targeta
 • Explicació del significat de les numeracions que podem observar en una targeta
 • Marques per detectar falsificacions i/o reproduccions digitals.
 • Part pràctica amb diversos models (autèntiques, fotocòpies).
 • Explicació d’un model d’operatiu policial a seguir en diverses situacions (penal i/o administrativa)
 • Desenvolupament policial de la normativa aplicable de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat envers la detecció de possibles infraccions i l’afectació de l’Ordenança Municipal de Circulació amb targetes de discapacitats.
 • Explicació dels codis INE / IDESCAT per localitzar l’ajuntament emissor de la targetes.
 • Explicació d’un model d’acta per denunciar les infraccions a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre.
 • Exemples d’algunes targetes de discapacitats vàlides actualment (França, Bèlgica etc…)
 • Durada i validesa de les targetes

MIFAS: Primera part: Formació teòrica

 • Presentació del Formador
 • Qui som MIFAS?
 • Tipus de discapacitats:
 • Concepte i definicions dels diferents tipus de discapacitat que pot presentar una persona.
 • Accessibilitat:
 • Accessibilitat i adaptació a l’ entorn físic
 • Atenció ciutadana a les persones amb discapacitat:
 • Actitud professional envers les necessitats de les persones amb discapacitat.
 • Pautes bàsiques de comunicació cap a les persones tenint en compte la seva discapacitat.
 • Recomanació sobre l’ ús del llenguatge correcte i comentaris/situacions a evitar.

 

MIFAS: Segona part: Part pràctica

Es disposarà de 10 cadires de rodes. Els participants, fent servir aquestes cadires, es desplaçaran al voltant de l’ edifici on es duu a terme la jornada amb l’ objectiu de que es posin al lloc d’una persona usuària de cadira de rodes, buscant detectar diferents barreres arquitectòniques i els inconvenients/dificultats que suposa moure’s .

 

 

 


Jaume Hernández Mercader, sergent cap de l'Ajuntament de Berga, Francesc Xavier Bautista Real, sergent de l'Ajuntament de Salt i l'empresa MIFAS

Empleat públic
Agents de les policies locals, vigilants municipals i vigilants de zones regulades amb horaris, de la demarcació de Girona.

16 de març de 2023
de 15h a 21h

Per tal d'accedir als nostres cursos de formació necessitem que les vostres dades estiguin actualitzades a "El meu compte" del portal de formació:
. Nom
. Els dos cognoms
. Omplir els camps amb les dades de l'ens, càrrec, departament, etc.
. Es requereix el mail corporatiu, que us identifica com a personal d'ens local.

Per poder obtenir el certificat, cal haver assistit al 80% de la totalitat del curs.
AF:25

Gratuït

:
24/02/2023 - 09/03/2023
:
16/03/2023 - 16/03/2023
:
6
:
Curs presencial
:
Edifici de la Policia Municipal de Caldes de Malavella
Caldes de Malavella, Selva